logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Velika Polana
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Za pomursko občino Veliko Polano je kljub njeni majhnosti značilna obsežna naravna in kulturna dediščina. Občinsko središče se ponaša z nazivom 'Evropska vas štorkelj' in s pisateljem Miškom Kranjcem, ki je ubesedil življenje v teh krajih.

Hiša Miška Kranjca
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,6 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-17-1708,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,3004,3005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,3022,3014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti646469,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok55,6055,6052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,4026,4025,90
2.3 Redni in občasni kadilci20,6020,6022,10
2.4 Visokotvegano opijanje494937,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1101,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 27,3027,3012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit62,6062,6070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora67,9067,9080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA78,5078,5079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja57,3057,3071,80
4.2 Bolniška odsotnost19,8019,8015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,7001,7000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,8000,8001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6604,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka30,2030,2023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,5014,5012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,2003,202
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,9003,9003,10
4.10 Novi primeri raka601,60601,60538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5509,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,1016,1014,60
4.13 Pomoč na domu1104,40
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke79,7079,7059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka93,5093,5069,40
4.17 Novi primeri raka dojke31,1031,1098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.119,701.119,70900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)143,70143,7069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)208,20208,20146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)72,5072,5028
5.7 Umrljivost zaradi samomora0016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-17,010,15,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,34,95,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,318,619,313,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,060,357,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok55,642,344,550
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,430,329,124,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci20,625,122,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje49,047,854,042,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,01,41,31,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 27,314,513,48,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,660,163,665,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,963,367,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA78,575,274,077,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja57,363,260,167,5
%
4.2 Bolniška odsotnost19,823,721,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,70,60,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)0,81,61,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,06,45,75,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka30,229,626,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,515,213,511,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,24,14,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,93,63,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka601,6552,9580,2563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,05,05,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,116,415,814,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,01,61,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis05,56,38
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke79,776,679,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka93,550,559,767,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke31,1107,2104,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1119,71037,81046,9909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)143,794,2103,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)208,2152,1169,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)72,540,639,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora09,414,018,6
sss/100.000
Velika Polana
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Za pomursko občino Veliko Polano je kljub njeni majhnosti značilna obsežna naravna in kulturna dediščina. Občinsko središče se ponaša z nazivom 'Evropska vas štorkelj' in s pisateljem Miškom Kranjcem, ki je ubesedil življenje v teh krajih.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,6 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690