logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Velike Lašče
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Osrednjeslovenska občina Velike Lašče ima pretežno kraški značaj površja. Občina je ponosna na svoje rojake, ki so pisateljevali in jih danes povezuje t.i. tradicionalni kulturni pohod po velikolaški kulturni poti (Levstik-Stritar-Trubar).

Grad Turjak
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 5 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,8 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva13,7013,7008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,3005,3005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)9914,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,4069,4069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok58,4058,4052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,4026,4025,90
2.3 Redni in občasni kadilci21,3021,3022,10
2.4 Visokotvegano opijanje43,7043,7037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9912
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit69,5069,5070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora70,8070,8080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA78,9078,9079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja67,2067,2071,80
4.2 Bolniška odsotnost16,7016,7015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,8001,8000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,9000,9001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1005,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,9022,9023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,9011,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)112
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,8001,8003,10
4.10 Novi primeri raka654,60654,60538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,3006,3009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj131314,60
4.13 Pomoč na domu03,9003,9004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis28,7028,7003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke616159,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka75,1075,1069,40
4.17 Novi primeri raka dojke132,20132,2098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost848,20848,20900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)56,6056,6069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)155,20155,20146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)42,7042,7028
5.7 Umrljivost zaradi samomora5516,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva13,711,35,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,35,55,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)9,010,411,013,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,466,267,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok58,451,851,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,419,820,424,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,323,923,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje43,742,841,642,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,61,61,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,06,97,58,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,565,566,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,870,971,772,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA78,977,078,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja67,272,471,367,5
%
4.2 Bolniška odsotnost16,714,115,217,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,81,11,00,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)0,91,91,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,14,85,05,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,920,421,022,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,911,211,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,01,41,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,82,02,02,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka654,6598,1587,4563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,36,66,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,013,613,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,92,52,32,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis28,76,28,18
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke61,063,065,066,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka75,177,073,567,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke132,2129,7125,3122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost848,2794,3808,2909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)56,655,756,374,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)155,2151,1150,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)42,739,739,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora5,014,816,418,6
sss/100.000
Velike Lašče
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Osrednjeslovenska občina Velike Lašče ima pretežno kraški značaj površja. Občina je ponosna na svoje rojake, ki so pisateljevali in jih danes povezuje t.i. tradicionalni kulturni pohod po velikolaški kulturni poti (Levstik-Stritar-Trubar).
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 5 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,8 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690