logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Veržej
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Ljutomer

Občina Veržej leži na Murskem polju, na desnem bregu reke Mure, in je ena manjših slovenskih občin, tako po površini kot tudi po številu prebivalcev. Občina se ponaša z Mlinom na Muri, učno gozdno potjo ter obsežno društveno dejavnostjo.

Babičev mlin
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Damjan Renko
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 31,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 71,6 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,6 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva27,9027,9008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,5005,5005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,8011,8014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,8063,8069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok393952
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok39,3039,3025,90
2.3 Redni in občasni kadilci20,9020,9022,10
2.4 Visokotvegano opijanje52,1052,1037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,2000,2001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 03,3003,3012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit71,7071,7070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora71,6071,6080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA79,5079,5079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,9062,9071,80
4.2 Bolniška odsotnost31,9031,9015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,9002,9001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,9004,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,9026,9023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,9012,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)222
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,1003,1003,10
4.10 Novi primeri raka478,40478,40538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,6005,6009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,7013,7014,60
4.13 Pomoč na domu02,6002,6004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis07,9007,9003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke87,7087,7059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka24,4024,4069,40
4.17 Novi primeri raka dojke41,5041,5098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost771,60771,60900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)37,6037,6069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)167,20167,20146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)42,7042,7028
5.7 Umrljivost zaradi samomora26,8026,8016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva27,92,85,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,55,75,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,817,719,313,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,861,557,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok3944,444,550
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok39,327,329,124,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci20,919,522,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje52,143,754,042,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,21,21,31,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 3,312,413,48,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit71,768,563,665,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,671,967,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA79,574,774,077,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,958,460,167,5
%
4.2 Bolniška odsotnost31,921,021,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,80,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,91,51,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,94,55,75,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,924,026,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,911,813,511,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,02,94,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,12,93,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka478,4524,6580,2563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,65,45,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,714,315,814,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,61,51,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis7,976,38
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke87,770,779,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka24,455,959,767,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke41,593,6104,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost771,6952,51046,9909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)37,680,6103,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)167,2170,1169,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)42,736,639,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora26,817,414,018,6
sss/100.000
Veržej
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Ljutomer

Občina Veržej leži na Murskem polju, na desnem bregu reke Mure, in je ena manjših slovenskih občin, tako po površini kot tudi po številu prebivalcev. Občina se ponaša z Mlinom na Muri, učno gozdno potjo ter obsežno društveno dejavnostjo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 31,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 71,6 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,6 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690