logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Vipava
Statistična regija Goriška
Upravna enota Ajdovščina

Občina Vipava obsega območje zgornjega dela Vipavske doline in je v svojem najbolj zgornjem delu stisnjena pod pobočje Nanosa. Številne vasice, posejane na obeh straneh doline in po gričih, poraslih z vinogradi, dajejo pokrajini slikovito podobo.

Vipavska dolina z Nanosa
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Mihael Simonič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva18,5018,5008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,6006,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,6012,6014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,5069,5069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok51,6051,6052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,7022,7025,90
2.3 Redni in občasni kadilci19,1019,1022,10
2.4 Visokotvegano opijanje39,7039,7037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,2001,2001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,7008,7012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit646470,40
3.2 Presejanost v Programu Zora79,4079,4080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA79,2079,2079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja72,3072,3071,80
4.2 Bolniška odsotnost15,7015,7015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,3001,3000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,1002,1001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,7004,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,6023,6023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,8010,8012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,102
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,6003,6003,10
4.10 Novi primeri raka519,70519,70538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,7010,7009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,8013,8014,60
4.13 Pomoč na domu03,5003,5004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis01,9001,9003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke646459,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka52,9052,9069,40
4.17 Novi primeri raka dojke97,2097,2098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost856,70856,70900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)52,7052,7069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)137,90137,90146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)51,5051,5028
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,9013,9016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva18,511,0-0,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,65,66,55,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,614,114,813,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,569,268,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,651,953,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,725,222,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci19,122,323,223,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje39,735,239,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,21,61,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,711,010,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,068,969,465,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora79,480,079,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA79,279,578,277,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja72,367,869,567,5
%
4.2 Bolniška odsotnost15,715,916,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,31,01,10,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,11,72,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,74,84,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,623,522,422,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,811,811,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,12,01,62,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,63,22,82,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka519,7531,8575,6563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,79,98,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,814,414,514,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,54,24,32,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis1,93,54,68
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke64,059,469,966,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka52,965,363,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke97,298,3128,5122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost856,7891,2856,8909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)52,766,063,574,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)137,9144,3154,3160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)51,533,036,839,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,916,215,318,6
sss/100.000
Vipava
Statistična regija Goriška
Upravna enota Ajdovščina

Občina Vipava obsega območje zgornjega dela Vipavske doline in je v svojem najbolj zgornjem delu stisnjena pod pobočje Nanosa. Številne vasice, posejane na obeh straneh doline in po gričih, poraslih z vinogradi, dajejo pokrajini slikovito podobo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690