logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Vitanje
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Slovenske Konjice

Območje občine Vitanje obsega hribovito pokrajino na obronkih zahodnega Pohorja in podaljška Karavank. Način življenja v preteklosti ohranja prireditev 'Holcerija', kjer so predstavljeni stari običaji in spretnost v spravljanju lesa.

Vitanje
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC Blazsef
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 101 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva04,9004,9008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4405,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,3026,3014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti70,6070,6069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok45,5045,5052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,1023,1025,90
2.3 Redni in občasni kadilci20,7020,7022,10
2.4 Visokotvegano opijanje42,7042,7037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7000,7001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,1008,1012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit606070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora77,5077,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA76,8076,8079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja56,9056,9071,80
4.2 Bolniška odsotnost23,4023,4015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,4002,4001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,1006,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,6024,6023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,7011,7012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,8000,802
4.9 Možganska kap (35-84 let)3303,10
4.10 Novi primeri raka669,20669,20538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,7004,7009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,3014,3014,60
4.13 Pomoč na domu03,8003,8004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis77,7077,7003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke81,5081,5059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka77,5077,5069,40
4.17 Novi primeri raka dojke121,90121,9098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.084,501.084,50900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)737369,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)174,30174,30146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)52,1052,1028
5.7 Umrljivost zaradi samomora101,30101,3016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva4,95,33,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,03,94,95,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,315,215,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti70,668,266,665,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok45,547,148,450
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,127,825,624,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci20,722,120,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje42,746,247,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,71,11,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,16,98,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,062,865,065,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora77,580,776,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA76,877,277,677,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja56,964,661,967,5
%
4.2 Bolniška odsotnost23,420,419,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,40,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,41,91,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,15,95,95,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,624,923,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,712,012,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,82,22,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,02,72,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka669,2537,9507,7563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,76,05,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,315,815,214,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,84,13,52,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis77,719,37,28
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke81,557,866,866,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka77,561,456,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke121,9114,4105,9122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1084,51020,2960,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)73,092,778,774,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)174,3169,5155,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)52,146,234,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora101,337,723,818,6
sss/100.000
Vitanje
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Slovenske Konjice

Območje občine Vitanje obsega hribovito pokrajino na obronkih zahodnega Pohorja in podaljška Karavank. Način življenja v preteklosti ohranja prireditev 'Holcerija', kjer so predstavljeni stari običaji in spretnost v spravljanju lesa.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 101 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690