logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Vodice
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Vodiška občina leži na pretežno kmetijskem območju, severno od Ljubljane. Večina delovno aktivnega prebivalstva se ukvarja s storitvenimi dejavnostmi. Ker je brez večje industrije, je narava dobro ohranjena in primerna za razvoj turizma.

Repnje
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Veverica
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 73,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,7 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva05,6005,6008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,9003,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)07,9007,9014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti707069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok56,8056,8052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,3020,3025,90
2.3 Redni in občasni kadilci212122,10
2.4 Visokotvegano opijanje35,6035,6037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,1002,1001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,4009,4012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit73,3073,3070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora73,7073,7080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA81,1081,1079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja69,3069,3071,80
4.2 Bolniška odsotnost13,9013,9015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9000,9000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,7001,7001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,5004,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka222223,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,8010,8012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,102
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,9001,9003,10
4.10 Novi primeri raka509,10509,10538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,8007,8009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj10,5010,5014,60
4.13 Pomoč na domu2204,40
4.14 Klopni meningoencefalitis09,4009,4003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke72,8072,8059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka53,1053,1069,40
4.17 Novi primeri raka dojke86,4086,4098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost886,50886,50900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)69,1069,1069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)130,40130,40146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)48,9048,9028
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,2014,2016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva5,611,35,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,95,55,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)7,910,411,013,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti70,066,267,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok56,851,851,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,319,820,424,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,023,923,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje35,642,841,642,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,11,61,61,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,46,97,58,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit73,365,566,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,770,971,772,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA81,177,078,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja69,372,471,367,5
%
4.2 Bolniška odsotnost13,914,115,217,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,91,11,00,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,71,91,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,54,85,05,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,020,421,022,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,811,211,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,11,41,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,92,02,02,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka509,1598,1587,4563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,86,66,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj10,513,613,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,02,52,32,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis9,46,28,18
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke72,863,065,066,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka53,177,073,567,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke86,4129,7125,3122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost886,5794,3808,2909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)69,155,756,374,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)130,4151,1150,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)48,939,739,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,214,816,418,6
sss/100.000
Vodice
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Vodiška občina leži na pretežno kmetijskem območju, severno od Ljubljane. Večina delovno aktivnega prebivalstva se ukvarja s storitvenimi dejavnostmi. Ker je brez večje industrije, je narava dobro ohranjena in primerna za razvoj turizma.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 73,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,7 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690