logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Vojnik
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Celje

Občina Vojnik je del savinjske regije. Poleg razvoja podeželja in z njim povezano turistično dejavnostjo je v občini pomembno obrtništvo in podjetništvo. Občina se ponaša z bogato kulturno dediščino, naravna dediščina pa ji daje oznako 'zelene' občine.

Vojnik
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Yerpo
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,8 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva11,5011,5008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,8005,8005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,5011,5014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,4068,4069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok45,6045,6052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,9023,9025,90
2.3 Redni in občasni kadilci22,8022,8022,10
2.4 Visokotvegano opijanje43,9043,9037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,6008,6012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit66,3066,3070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora73,8073,8080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA78,7078,7079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,9064,9071,80
4.2 Bolniška odsotnost21,5021,5015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,3000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,1001,1001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,8005,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,8023,8023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,9011,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,4002,402
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,7002,7003,10
4.10 Novi primeri raka511,60511,60538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,3003,3009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj131314,60
4.13 Pomoč na domu03,5003,5004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis03,8003,8003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke61,6061,6059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka494969,40
4.17 Novi primeri raka dojke114,30114,3098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost929,90929,90900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)75,3075,3069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)178,70178,70146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)38,9038,9028
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,6027,6016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva11,512,83,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,85,54,95,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,513,115,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,467,166,665,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok45,649,648,450
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,922,525,624,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,825,620,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje43,946,147,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,51,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,67,28,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,363,165,065,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,873,276,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA78,777,377,677,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,963,461,967,5
%
4.2 Bolniška odsotnost21,517,619,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,60,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,11,31,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,85,75,95,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,822,723,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,912,412,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,42,72,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,72,82,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka511,6509,9507,7563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,35,15,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,014,915,214,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,54,23,52,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis3,857,28
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke61,670,066,866,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka49,062,956,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke114,3107,4105,9122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost929,9933,8960,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)75,385,678,774,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)178,7154155,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)38,935,534,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,623,223,818,6
sss/100.000
Vojnik
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Celje

Občina Vojnik je del savinjske regije. Poleg razvoja podeželja in z njim povezano turistično dejavnostjo je v občini pomembno obrtništvo in podjetništvo. Občina se ponaša z bogato kulturno dediščino, naravna dediščina pa ji daje oznako 'zelene' občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,8 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690