logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Vransko
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina Vransko leži v Spodnje Savinjski dolini. Prst, relief in podnebje so ugodni za pridelavo hmelja. Legenda pravi, da je bilo tam jezero, ob katerem je živelo veliko vran – od tod ime naselja in kasneje občine.

Vransko
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 8 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,4 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 81,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva03,1003,1008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,8005,8005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,8017,8014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,3067,3069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok45,5045,5052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok19,8019,8025,90
2.3 Redni in občasni kadilci23,3023,3022,10
2.4 Visokotvegano opijanje37,9037,9037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,3007,3012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit70,4070,4070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora81,9081,9080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA81,7081,7079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,5065,5071,80
4.2 Bolniška odsotnost20,1020,1015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1101,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,2005,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,8022,8023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,4010,4012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)222
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,7002,7003,10
4.10 Novi primeri raka447,30447,30538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,7005,7009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj121214,60
4.13 Pomoč na domu06,5006,5004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis10,4010,4003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke86,3086,3059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka55,7055,7069,40
4.17 Novi primeri raka dojke72,6072,6098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.0641.064900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)79,6079,6069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)138,50138,50146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)61,9061,9028
5.7 Umrljivost zaradi samomora8816,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva3,1-5,03,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,85,04,95,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,814,715,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,366,366,665,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok45,553,248,450
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok19,824,225,624,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci23,313,220,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje37,948,747,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,51,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,310,88,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit70,467,465,065,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora81,978,876,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA81,779,677,677,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,559,361,967,5
%
4.2 Bolniška odsotnost20,117,919,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,50,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,01,31,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,25,95,95,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,824,123,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,412,712,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,02,52,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,72,92,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka447,3513,3507,7563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,75,85,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,014,815,214,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu6,54,13,52,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis10,44,47,28
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke86,359,466,866,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka55,757,756,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke72,691,4105,9122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1.064946960,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)79,670,378,774,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)138,5161,6155,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)61,935,334,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora8,019,823,818,6
sss/100.000
Vransko
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina Vransko leži v Spodnje Savinjski dolini. Prst, relief in podnebje so ugodni za pridelavo hmelja. Legenda pravi, da je bilo tam jezero, ob katerem je živelo veliko vran – od tod ime naselja in kasneje občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 8 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,4 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 81,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690