logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Apače
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Gornja Radgona

Občina Apače se razteza ob reki Muri, na ravnici Apaškega polja. Med znamenitosti občine sodita cerkev Marijinega vnebovzetja z edinstveno rozeto in klasicističen Mainlov grad.

Meinlov grad
Vir: Slovenija, kam na izlet (http://www.kam.si, 23. 6. 2010), arhiv Slovenija, kam na izlet
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 22,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 10 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 57,7 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva05,1005,1008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,5003,5005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,5022,5014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti44,8044,8069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok35,4035,4052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,3030,3025,90
2.3 Redni in občasni kadilci21,7021,7022,10
2.4 Visokotvegano opijanje53,2053,2037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,2001,2001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 202012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit57,8057,8070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora69,1069,1080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA666679,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,4062,4071,80
4.2 Bolniška odsotnost222215,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,2002,2000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4001,4001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,1006,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,5025,5023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,4013,4012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)04,7004,702
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,1004,1003,10
4.10 Novi primeri raka625,20625,20538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,1008,1009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,7015,7014,60
4.13 Pomoč na domu02,3002,3004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis21,9021,9003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke68,6068,6059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka89,5089,5069,40
4.17 Novi primeri raka dojke112,70112,7098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.211,301.211,30900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)116,40116,4069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)231,90231,90146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)55,7055,7028
5.7 Umrljivost zaradi samomora10,2010,2016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva5,18,75,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,55,05,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,518,719,313,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti44,854,457,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok35,447,944,550
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,327,429,124,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,724,722,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje53,267,154,042,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,21,31,31,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 20,015,213,48,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit57,864,663,665,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,171,567,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA66,070,974,077,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,462,160,167,5
%
4.2 Bolniška odsotnost22,023,621,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,20,80,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,42,21,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,15,55,75,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,524,026,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,411,913,511,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)4,73,74,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,14,03,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka625,2618,3580,2563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,15,45,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,714,515,814,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,31,71,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis21,910,36,38
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke68,670,379,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka89,569,059,767,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke112,7130,3104,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1211,31116,31046,9909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)116,498,4103,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)231,9198,2169,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)55,750,139,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora10,220,214,018,6
sss/100.000
Apače
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Gornja Radgona

Občina Apače se razteza ob reki Muri, na ravnici Apaškega polja. Med znamenitosti občine sodita cerkev Marijinega vnebovzetja z edinstveno rozeto in klasicističen Mainlov grad.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 22,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 10 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 57,7 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690