logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Vuzenica
Statistična regija Koroška
Upravna enota Radlje ob Dravi

Občina Vuzenica sodi v koroško regijo. Večji del občine leži v Dravski dolini, kjer se reka Drava izkorišča tudi za pridobivanje električne energije. Tako je naselje Vuzenica, ki je središče občine, tipično industrijsko naselje s hidroelektrarno.

Vuzenica
Vir: RRA Koroška (http://www.koroška.si, 29. 6. 2010), avtor Tomo Jeseničnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 68 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,9 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva-03,80-03,8008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,5004,5005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,4013,4014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,2062,2069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok414152
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,6031,6025,90
2.3 Redni in občasni kadilci212122,10
2.4 Visokotvegano opijanje30,7030,7037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 05,4005,4012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit65,9065,9070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora79,5079,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA79,9079,9079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja61,2061,2071,80
4.2 Bolniška odsotnost21,7021,7015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,4000,4000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,1002,1001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,3006,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,4027,4023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,2010,2012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,6002,602
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,4002,4003,10
4.10 Novi primeri raka571,50571,50538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,3010,3009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,1015,1014,60
4.13 Pomoč na domu01,9001,9004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis03,4003,4003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke99,6099,6059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka100,50100,5069,40
4.17 Novi primeri raka dojke989898,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.094,801.094,80900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)83,2083,2069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)219,60219,60146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)74,9074,9028
5.7 Umrljivost zaradi samomora68,1068,1016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-3,87,011,17,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,55,05,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,414,514,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,258,462,265,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok4150,848,850
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,629,126,324,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,019,920,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje30,718,724,942,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,71,81,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 5,48,68,98,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,963,565,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora79,580,678,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA79,974,275,877,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja61,262,363,467,5
%
4.2 Bolniška odsotnost21,724,724,817,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,41,00,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,11,61,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,35,55,25,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,425,223,222,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,211,611,511,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,63,62,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,43,23,42,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka571,5567,5552,7563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,36,76,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,115,215,114,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,92,51,62,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis3,419,720,48
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke99,670,669,666,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka100,585,573,267,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke98,0110,3107,0122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1094,81007,9954,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)83,286,881,974,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)219,6198,8170,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)74,953,442,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora68,127,722,018,6
sss/100.000
Vuzenica
Statistična regija Koroška
Upravna enota Radlje ob Dravi

Občina Vuzenica sodi v koroško regijo. Večji del občine leži v Dravski dolini, kjer se reka Drava izkorišča tudi za pridobivanje električne energije. Tako je naselje Vuzenica, ki je središče občine, tipično industrijsko naselje s hidroelektrarno.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 68 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,9 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690