logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Zagorje ob Savi
Statistična regija Zasavska
Upravna enota Zagorje ob Savi

Občina Zagorje ob Savi se nahaja v Moravško –Trboveljskem podolju in je del zasavske regije. Razvoj in značilnosti občine in njenega središča, istoimenskega naselja, so najtesneje povezane s premogovništvom.

Medija v Zagorju ob Savi
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Lidija Maurer
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva00,2000,2008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,6005,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,3015,3014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,9067,9069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok47,4047,4052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,4029,4025,90
2.3 Redni in občasni kadilci23,8023,8022,10
2.4 Visokotvegano opijanje45,4045,4037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,9007,9012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit656570,40
3.2 Presejanost v Programu Zora72,1072,1080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA78,5078,5079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja666671,80
4.2 Bolniška odsotnost20,6020,6015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,3000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,2002,2001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,4006,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,1025,1023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,5011,5012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,7001,702
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,9001,9003,10
4.10 Novi primeri raka594,10594,10538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,2005,2009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,8014,8014,60
4.13 Pomoč na domu04,1004,1004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis03,5003,5003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke96,7096,7059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka71,2071,2069,40
4.17 Novi primeri raka dojke141,10141,1098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost949,90949,90900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)93,2093,2069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)165,90165,90146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)32,1032,1028
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,5023,5016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva0,20,47,67,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,65,65,45,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,315,317,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,967,965,465,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,447,445,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,429,426,924,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci23,823,824,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje45,445,443,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,31,61,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,97,99,08,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,065,063,665,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,172,176,672,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA78,578,577,777,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja66,066,067,167,5
%
4.2 Bolniška odsotnost20,620,619,717,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,30,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,22,22,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,46,46,55,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,125,124,822,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,511,512,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,71,72,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,91,92,32,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka594,1594,1627,5563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,25,26,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,814,815,814,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu4,14,13,22,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis3,53,53,38
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke96,796,789,966,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka71,271,288,267,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke141,1141,1134,5122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost949,9949,9979,3909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)93,293,285,574,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)165,9165,9184160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)32,132,152,339,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,523,520,618,6
sss/100.000
Zagorje ob Savi
Statistična regija Zasavska
Upravna enota Zagorje ob Savi

Občina Zagorje ob Savi se nahaja v Moravško –Trboveljskem podolju in je del zasavske regije. Razvoj in značilnosti občine in njenega središča, istoimenskega naselja, so najtesneje povezane s premogovništvom.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690