logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Zreče
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Slovenske Konjice

Občina Zreče je del Pohorja in je v osrednjem delu močno razčlenjena, polna grap in osojnih pobočij. Zaradi urejenih toplic (terme Zreče) in turističnih zmogljivosti na Rogli se občina uveljavlja kot pomembno turistično območje.

Koroška vas na Pohorju
Vir: Wikipedija (http://en.wikipedia.org, 29. 6. 2010), CC Yerpo
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 24,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 82,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva16,3016,3008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,6003,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,6016,6014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,4069,4069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok47,4047,4052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok292925,90
2.3 Redni in občasni kadilci212122,10
2.4 Visokotvegano opijanje49,2049,2037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1101,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,9010,9012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit61,8061,8070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora828280,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA80,7080,7079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,1063,1071,80
4.2 Bolniška odsotnost24,3024,3015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,1000,1000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,9001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,2006,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,1026,1023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,5012,5012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,8002,802
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3002,3003,10
4.10 Novi primeri raka483,80483,80538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6609,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,2017,2014,60
4.13 Pomoč na domu04,9004,9004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis18,1018,1003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke52,4052,4059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka47,5047,5069,40
4.17 Novi primeri raka dojke116,10116,1098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.066,301.066,30900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)103,30103,3069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)156,20156,20146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)51,2051,2028
5.7 Umrljivost zaradi samomora21,5021,5016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva16,35,33,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,63,94,95,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,615,215,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,468,266,665,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,447,148,450
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,027,825,624,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,022,120,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje49,246,247,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,01,11,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,96,98,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit61,862,865,065,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora82,080,776,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA80,777,277,677,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,164,661,967,5
%
4.2 Bolniška odsotnost24,320,419,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,10,40,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,91,91,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,25,95,95,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,124,923,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,512,012,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,82,22,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,72,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka483,8537,9507,7563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,06,05,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,215,815,214,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu4,94,13,52,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis18,119,37,28
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke52,457,866,866,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka47,561,456,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke116,1114,4105,9122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1066,31020,2960,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)103,392,778,774,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)156,2169,5155,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)51,246,234,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora21,537,723,818,6
sss/100.000
Zreče
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Slovenske Konjice

Občina Zreče je del Pohorja in je v osrednjem delu močno razčlenjena, polna grap in osojnih pobočij. Zaradi urejenih toplic (terme Zreče) in turističnih zmogljivosti na Rogli se občina uveljavlja kot pomembno turistično območje.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 24,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 82,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690