logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Žetale
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Podravska občina Žetale leži v jugovzhodnem delu gozdnatih Haloz. Pretežni del delovno aktivnega prebivalstva se ukvarja s kmetijstvom, zlasti živinorejo in gozdarstvom, sicer pa tudi s trgovino, z gradbeništvom.

Žetale
Vir: Spletni portal Občine Žetale (http://www.zetale.si, 28. 6. 2010), avtor mag. Albert Kolar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 40 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,9 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva12,3012,3008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,1004,1005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,9026,9014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,5066,5069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok63,5063,5052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,5025,5025,90
2.3 Redni in občasni kadilci16,5016,5022,10
2.4 Visokotvegano opijanje434337,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,3000,3001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,6008,6012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit59,9059,9070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora75,5075,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA71,9071,9079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja52,3052,3071,80
4.2 Bolniška odsotnost23,4023,4015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9000,9000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,7002,7001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,4004,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,4027,4023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,4013,4012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,2002,202
4.9 Možganska kap (35-84 let)4403,10
4.10 Novi primeri raka374,60374,60538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,3009,3009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,8014,8014,60
4.13 Pomoč na domu00,5000,5004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke14,2014,2059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka51,1051,1069,40
4.17 Novi primeri raka dojke132,40132,4098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.148,701.148,70900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)104,70104,7069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)107107146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)0028
5.7 Umrljivost zaradi samomora39,6039,6016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva12,3-1,95,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,14,85,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,913,712,213,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,564,261,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok63,548,747,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,528,927,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci16,524,624,923,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje43,044,043,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,30,60,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,67,88,68,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,964,462,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,574,670,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA71,982,278,377,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja52,356,464,067,5
%
4.2 Bolniška odsotnost23,420,418,417,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,90,40,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,72,22,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,45,25,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,424,123,322,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,413,712,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,22,22,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,03,12,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka374,6544,4558,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,35,85,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,815,615,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,51,32,22,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis01,64,98
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke14,265,266,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka51,159,167,067,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke132,4115,1127,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1148,71027,91003,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)104,798,291,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)107169,6172,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)037,642,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora39,629,621,018,6
sss/100.000
Žetale
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Podravska občina Žetale leži v jugovzhodnem delu gozdnatih Haloz. Pretežni del delovno aktivnega prebivalstva se ukvarja s kmetijstvom, zlasti živinorejo in gozdarstvom, sicer pa tudi s trgovino, z gradbeništvom.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 40 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,9 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690