logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Žiri
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Škofja Loka

Občina leži pretežno v Žirovski kotlini, ob naravni razvodnici med Jadranskim in Črnim morjem. Občina je širše znana po čipkarstvu; leta 2006 so v občini praznovali 100 let neprekinjenega delovanja Čipkarske šole Žiri.

Žiri
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 79,7 %, v Sloveniji pa 65,6 %. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,7 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,3001,301
1.2 Prirast prebivalstva111108,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,8005,8005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,4011,4014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti73,8073,8069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok79,3079,3052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok11,7011,7025,90
2.3 Redni in občasni kadilci21,9021,9022,10
2.4 Visokotvegano opijanje34,2034,2037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2201,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,1014,1012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit79,7079,7070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora78,7078,7080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA81,8081,8079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja73,5073,5071,80
4.2 Bolniška odsotnost141415,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,8001,8000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,8001,8001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,2004,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka19,7019,7023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi09,7009,7012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)112
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,1002,1003,10
4.10 Novi primeri raka602,20602,20538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,1009,1009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj11,3011,3014,60
4.13 Pomoč na domu02,6002,6004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis23,1023,1003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke38,2038,2059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka51,8051,8069,40
4.17 Novi primeri raka dojke166,10166,1098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost778,90778,90900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)28,2028,2069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)166166146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)15,2015,2028
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,1020,1016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,3//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva11,0-2,12,37,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,85,45,75,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,413,113,013,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti73,870,469,265,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok79,360,353,850
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok11,718,621,224,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,924,022,423,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje34,237,538,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,02,01,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,18,87,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit79,778,169,565,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora78,776,671,672,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA81,881,777,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja73,576,069,667,5
%
4.2 Bolniška odsotnost14,014,817,117,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,81,00,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,82,72,51,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,24,55,15,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka19,720,821,422,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi9,710,811,911,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,01,42,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,12,02,32,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka602,2584,8582,3563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,16,77,16,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj11,311,312,714,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,62,32,62,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis23,128,316,58
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke38,263,963,366,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka51,867,772,367,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke166,1104,0124,5122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost778,9801,1849909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)28,261,062,274,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)166148,7157,8160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)15,236,941,339,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,118,120,818,6
sss/100.000
Žiri
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Škofja Loka

Občina leži pretežno v Žirovski kotlini, ob naravni razvodnici med Jadranskim in Črnim morjem. Občina je širše znana po čipkarstvu; leta 2006 so v občini praznovali 100 let neprekinjenega delovanja Čipkarske šole Žiri.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 79,7 %, v Sloveniji pa 65,6 %. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,7 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690