logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Cirkulane
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Območje občine Cirkulane se razprostira v vzhodnem delu Haloz ob slovensko-hrvaški meji. Razgibana pokrajina je mozaik vinogradov, gozdov, travnikov in njiv. Med občinskimi znamenitostmi pa je zagotovo najbolj prepoznaven grad Borl.

Reka Drava pod Borlom
Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 23. 6. 2010), avtor Marjan Šenica
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 58 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 52,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-18,60-18,6008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,6004,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,8017,8014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,8061,8069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok57,3057,3052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok383825,90
2.3 Redni in občasni kadilci20,3020,3022,10
2.4 Visokotvegano opijanje41,7041,7037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,6000,6001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 05,2005,2012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit525270,40
3.2 Presejanost v Programu Zora70,4070,4080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA747479,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja46,4046,4071,80
4.2 Bolniška odsotnost19,1019,1015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,5001,5001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,8005,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,7026,7023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,5014,5012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,1001,102
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,8003,8003,10
4.10 Novi primeri raka570,40570,40538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,3004,3009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,9014,9014,60
4.13 Pomoč na domu01,1001,1004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis03,2003,2003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke73,1073,1059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka38,6038,6069,40
4.17 Novi primeri raka dojke111,40111,4098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.0811.081900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)168,10168,1069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)159,80159,80146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)18,5018,5028
5.7 Umrljivost zaradi samomora57,7057,7016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-18,6-1,95,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,64,85,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,813,712,213,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,864,261,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok57,348,747,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok38,028,927,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci20,324,624,923,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje41,744,043,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,60,60,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 5,27,88,68,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit52,064,462,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,474,670,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA74,082,278,377,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja46,456,464,067,5
%
4.2 Bolniška odsotnost19,120,418,417,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,40,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,52,22,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,85,25,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,724,123,322,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,513,712,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,12,22,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,83,12,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka570,4544,4558,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,35,85,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,915,615,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,11,32,22,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis3,21,64,98
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke73,165,266,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka38,659,167,067,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke111,4115,1127,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1.0811027,91003,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)168,198,291,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)159,8169,6172,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)18,537,642,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora57,729,621,018,6
sss/100.000
Cirkulane
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Območje občine Cirkulane se razprostira v vzhodnem delu Haloz ob slovensko-hrvaški meji. Razgibana pokrajina je mozaik vinogradov, gozdov, travnikov in njiv. Med občinskimi znamenitostmi pa je zagotovo najbolj prepoznaven grad Borl.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 58 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 52,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690