logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Žužemberk
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Žužemberk leži ob reki Krki v pokrajini Suha krajina. Naravna, kulturna in zgodovinska dediščina na tem območju je obsežna (žužemberški grad, mlini, večstoletne lipe). Krka je zelo pomembna ribolovna reka.

Brzice Krke pri Žužemberku
Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 23. 6. 2010), avtor Albert Kolar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,4 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva15,7015,7008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5505,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,6017,6014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti71,9071,9069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok52,5052,5052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,5025,5025,90
2.3 Redni in občasni kadilci19,7019,7022,10
2.4 Visokotvegano opijanje39,9039,9037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,9011,9012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit68,4068,4070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora70,5070,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA808079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja676771,80
4.2 Bolniška odsotnost23,7023,7015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,2000,2000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,4002,4001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6604,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka30,1030,1023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,3014,3012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9001,902
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,4003,4003,10
4.10 Novi primeri raka611,70611,70538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,4009,4009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,7015,7014,60
4.13 Pomoč na domu02,9002,9004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke75,6075,6059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka42,9042,9069,40
4.17 Novi primeri raka dojke115,80115,8098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.002,501.002,50900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)76,1076,1069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)192,80192,80146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)39,7039,7028
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,2012,2016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva15,710,09,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,04,95,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,615,015,913,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti71,970,768,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,550,249,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,524,827,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci19,723,324,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje39,936,239,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,41,51,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,99,59,58,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,468,468,265,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,570,871,272,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA80,081,079,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja67,062,564,267,5
%
4.2 Bolniška odsotnost23,719,018,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,20,30,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,41,91,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,05,35,55,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka30,125,925,222,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,312,612,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,92,22,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,42,72,62,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka611,7572,0560,5563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,46,96,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,714,414,714,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,92,22,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis01,66,78
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke75,679,970,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka42,968,269,367,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke115,8130,8127,4122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1002,5923,2959,2909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)76,178,583,974,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)192,8164,1163,5160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)39,740,442,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,216,417,218,6
sss/100.000
Žužemberk
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Žužemberk leži ob reki Krki v pokrajini Suha krajina. Naravna, kulturna in zgodovinska dediščina na tem območju je obsežna (žužemberški grad, mlini, večstoletne lipe). Krka je zelo pomembna ribolovna reka.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,4 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690