logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Črenšovci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Značilno podobo občine ustvarja reka Mura z obmurskimi logi, mrtvicami in edinstvenimi ekosistemi. Spomenik prekmurske žene in matere z otrokom v Črenšovcih, središču občine, spominja na množična selitve tukajšnjih ljudi v svet.

Mrtvice reke Mure
Vir: Občina Črenšovci (http://www.obcina-crensovci.si, 23. 6. 2010), © Foto Gyurica
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 26,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 10 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva04,8004,8008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,5003,5005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,9019,9014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,6056,6069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok48,5048,5052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,8026,8025,90
2.3 Redni in občasni kadilci23,7023,7022,10
2.4 Visokotvegano opijanje50,7050,7037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,1001,1001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 23,9023,9012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit666670,40
3.2 Presejanost v Programu Zora66,1066,1080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA74,9074,9079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja57,7057,7071,80
4.2 Bolniška odsotnost26,3026,3015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,5000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,3002,3001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,4005,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,8029,8023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,5014,5012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,3003,302
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,6003,6003,10
4.10 Novi primeri raka598,70598,70538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,4004,4009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,3017,3014,60
4.13 Pomoč na domu01,6001,6004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis02,1002,1003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke919159,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka47,7047,7069,40
4.17 Novi primeri raka dojke70,4070,4098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.084,801.084,80900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)76,4076,4069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)115,40115,40146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)28,9028,9028
5.7 Umrljivost zaradi samomora09,7009,7016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva4,810,15,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,54,95,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,918,619,313,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,660,357,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,542,344,550
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,830,329,124,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci23,725,122,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje50,747,854,042,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,11,41,31,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 23,914,513,48,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,060,163,665,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora66,163,367,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA74,975,274,077,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja57,763,260,167,5
%
4.2 Bolniška odsotnost26,323,721,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,50,60,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,31,61,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,46,45,75,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,829,626,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,515,213,511,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,34,14,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,63,63,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka598,7552,9580,2563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,45,05,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,316,415,814,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,61,61,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,15,56,38
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke91,076,679,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka47,750,559,767,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke70,4107,2104,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1084,81037,81046,9909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)76,494,2103,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)115,4152,1169,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)28,940,639,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora9,79,414,018,6
sss/100.000
Črenšovci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Značilno podobo občine ustvarja reka Mura z obmurskimi logi, mrtvicami in edinstvenimi ekosistemi. Spomenik prekmurske žene in matere z otrokom v Črenšovcih, središču občine, spominja na množična selitve tukajšnjih ljudi v svet.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 26,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 10 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690