logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ankaran
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Koper

Občina Ankaran je najmlajša slovenska občina. Naselje Ankaran leži na južnem robu Miljskega polotoka. Obmorska lega ob meji z Italijo nudi možnosti za razvoj turizma. Debeli rtič je tradicionalno zdraviliško letoviški kraj za otroke in mladino, v Valdoltri pa je uveljavljena ortopedska bolnišnica.

Ankraran
Vir: http://www.regionalobala.si/data/albums/novice/b/1_c9631f49370241cd3ee127458c2e44cd.jpg
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 9 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,6 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva05,3005,3008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,5004,5005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,4012,4014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,1068,1069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok57,3057,3052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,3020,3025,90
2.3 Redni in občasni kadilci22,9022,9022,10
2.4 Visokotvegano opijanje37,4037,4037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,5000,5001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 111112
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit59,8059,8070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora68,6068,6080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA80,7080,7079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja73,3073,3071,80
4.2 Bolniška odsotnost15,1015,1015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,4000,4000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,7000,7001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,9004,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,7021,7023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,3011,3012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,7002,702
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,7001,7003,10
4.10 Novi primeri raka00538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,4008,4009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,9013,9014,60
4.13 Pomoč na domu01,6001,6004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke0059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka51,1051,1069,40
4.17 Novi primeri raka dojke474798,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost799,90799,90900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)47,8047,8069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)168168146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)52,2052,2028
5.7 Umrljivost zaradi samomora09,1009,1016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva5,314,03,67,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,55,55,75,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,413,413,713,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,167,766,865,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok57,34948,750
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,323,924,324,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,928,825,423,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje37,443,546,642,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,50,90,91,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,09,711,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,861,361,465,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora68,669,068,272,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA80,782,079,877,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja73,374,574,867,5
%
4.2 Bolniška odsotnost15,117,916,817,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,40,80,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)0,71,41,41,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,94,84,75,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,721,020,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,310,810,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,72,22,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,72,32,22,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka0543,7538,4563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,46,76,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,914,114,014,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,62,12,52,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis01,21,48
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke056,953,566,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka51,168,768,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke47,0142,7131,9122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost799,9837,6853,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)47,862,164,174,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)168152,5147,8160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)52,237,536,639,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora9,110,212,618,6
sss/100.000
Ankaran
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Koper

Občina Ankaran je najmlajša slovenska občina. Naselje Ankaran leži na južnem robu Miljskega polotoka. Obmorska lega ob meji z Italijo nudi možnosti za razvoj turizma. Debeli rtič je tradicionalno zdraviliško letoviški kraj za otroke in mladino, v Valdoltri pa je uveljavljena ortopedska bolnišnica.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 9 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,6 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690