logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Črna na Koroškem
Statistična regija Koroška
Upravna enota Ravne na Koroškem

Občina leži v Zgornji Mežiški dolini. Pri njenem razvoju sta imela pomembni vlogi fužinarstvo in železarstvo. Dolgo tradicijo imajo v občini tudi zimski športi. Črna na Koroškem pa je seveda prepoznavna tudi po legendi o Kralju Matjažu.

Kmetija v dolini Topla
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 21. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 46,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 62 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,6 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,2 %, v Sloveniji pa 72,4 %.
Vpliv svinca na zdravjePODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-05,50-05,5008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,4005,4005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,8023,8014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,4055,4069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok46,9046,9052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,9027,9025,90
2.3 Redni in občasni kadilci19,5019,5022,10
2.4 Visokotvegano opijanje30,6030,6037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,2001,2001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 16,9016,9012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit59,6059,6070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora76,3076,3080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA727279,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,4062,4071,80
4.2 Bolniška odsotnost46,3046,3015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,4001,4000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4001,4001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,6005,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,8022,8023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,3011,3012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,3003,302
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,5004,5003,10
4.10 Novi primeri raka752,40752,40538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,3008,3009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,3015,3014,60
4.13 Pomoč na domu00,6000,6004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis16,3016,3003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke67,5067,5059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka111,70111,7069,40
4.17 Novi primeri raka dojke171,20171,2098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.093,301.093,30900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)85,6085,6069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)200,20200,20146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)46,2046,2028
5.7 Umrljivost zaradi samomora62,5062,5016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-5,511,911,17,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,45,45,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,814,314,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,461,462,265,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok46,944,848,850
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,925,226,324,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci19,522,820,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje30,624,324,942,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,21,61,81,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 16,910,58,98,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,666,465,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,378,778,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA72,073,475,877,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,460,363,467,5
%
4.2 Bolniška odsotnost46,326,924,817,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,40,90,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,41,71,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,65,25,25,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,822,523,222,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,311,611,511,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,32,62,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,53,43,42,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka752,4587,9552,7563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,36,96,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,316,315,114,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,61,21,62,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis16,31620,48
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke67,568,769,666,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka111,780,273,267,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke171,2108,9107,0122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1093,3955,5954,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)85,684,081,974,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)200,2172170,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)46,243,542,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora62,519,522,018,6
sss/100.000
Črna na Koroškem
Statistična regija Koroška
Upravna enota Ravne na Koroškem

Občina leži v Zgornji Mežiški dolini. Pri njenem razvoju sta imela pomembni vlogi fužinarstvo in železarstvo. Dolgo tradicijo imajo v občini tudi zimski športi. Črna na Koroškem pa je seveda prepoznavna tudi po legendi o Kralju Matjažu.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 46,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 62 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,6 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,2 %, v Sloveniji pa 72,4 %.
Vpliv svinca na zdravje

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690