logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Destrnik
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina se razprostira na sončnem gričevju Slovenskih goric in plitvih dolinah Pesnice na eni in Rogoznice na drugi strani. Bogastvo teh krajev so številni naravne, etnološke, kulturne, arhitekturne, poselitvene in druge danosti.

Viničarija Destrnik
Vir: Slovenija, kam na izlet (http://www.kam.si, 26. 6. 2010), avtor Tomaž Štefe
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,6 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva21,8021,8008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,1003,1005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,5019,5014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,7064,7069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok45,8045,8052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,5030,5025,90
2.3 Redni in občasni kadilci22,1022,1022,10
2.4 Visokotvegano opijanje43,9043,9037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,1001,1001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,5010,5012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit656570,40
3.2 Presejanost v Programu Zora73,6073,6080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA77,9077,9079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja57,4057,4071,80
4.2 Bolniška odsotnost20,4020,4015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8000,8000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,2003,2001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,1006,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,4026,4023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,6014,6012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,5003,502
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,6002,6003,10
4.10 Novi primeri raka662,30662,30538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,5004,5009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,9015,9014,60
4.13 Pomoč na domu00,6000,6004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke76,6076,6059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka94,5094,5069,40
4.17 Novi primeri raka dojke161,30161,3098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.241,401.241,40900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)53,2053,2069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)141,60141,60146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)40,7040,7028
5.7 Umrljivost zaradi samomora39,3039,3016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva21,8-1,95,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,14,85,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,513,712,213,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,764,261,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok45,848,747,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,528,927,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,124,624,923,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje43,944,043,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,10,60,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,57,88,68,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,064,462,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,674,670,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA77,982,278,377,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja57,456,464,067,5
%
4.2 Bolniška odsotnost20,420,418,417,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,80,40,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,22,22,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,15,25,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,424,123,322,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,613,712,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,52,22,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,63,12,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka662,3544,4558,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,55,85,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,915,615,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,61,32,22,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis01,64,98
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke76,665,266,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka94,559,167,067,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke161,3115,1127,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1241,41027,91003,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)53,298,291,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)141,6169,6172,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)40,737,642,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora39,329,621,018,6
sss/100.000
Destrnik
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina se razprostira na sončnem gričevju Slovenskih goric in plitvih dolinah Pesnice na eni in Rogoznice na drugi strani. Bogastvo teh krajev so številni naravne, etnološke, kulturne, arhitekturne, poselitvene in druge danosti.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,6 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690