logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Divača
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Sežana

Občina je zaradi svoje lege na prehodu od morja v hribovito notranjost kljub svoji majhnosti polna raznolikosti. Kras kaže svojo podobo v veličastnih Škocjanskih jamah, Divaški jami in tipični kraški arhitekturi.

Regijski park Škocjanske jame
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor B. Kladnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,2 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva13,4013,4008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,2005,2005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,5013,5014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,5069,5069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok52,5052,5052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok......25,90
2.3 Redni in občasni kadilci18,2018,2022,10
2.4 Visokotvegano opijanje38,5038,5037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,1001,1001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,4008,4012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit62,2062,2070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora70,1070,1080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA74,3074,3079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja68,5068,5071,80
4.2 Bolniška odsotnost17,6017,6015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,6001,6000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2201,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8004,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,9021,9023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi09,8009,8012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,802
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,9001,9003,10
4.10 Novi primeri raka508,50508,50538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,4008,4009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,7013,7014,60
4.13 Pomoč na domu03,3003,3004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis06,2006,2003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke44,9044,9059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka45,5045,5069,40
4.17 Novi primeri raka dojke61,5061,5098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost925,60925,60900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)84,6084,6069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)148,80148,80146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)26,8026,8028
5.7 Umrljivost zaradi samomora28,5028,5016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva13,47,23,67,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,25,75,75,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,513,813,713,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,565,666,865,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,549,148,750
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok/25,924,324,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci18,217,025,423,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje38,542,446,642,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,11,00,91,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,49,711,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,261,361,465,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,172,368,272,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA74,376,679,877,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja68,576,174,867,5
%
4.2 Bolniška odsotnost17,615,916,817,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,60,70,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,01,61,41,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,84,44,75,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,921,420,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi9,810,210,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,82,22,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,91,92,22,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka508,5490,8538,4563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,48,16,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,713,014,014,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,32,12,52,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis6,221,48
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke44,948,053,566,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka45,553,468,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke61,599,6131,9122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost925,6908,5853,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)84,666,364,174,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)148,8138,1147,8160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)26,828,036,639,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora28,517,212,618,6
sss/100.000
Divača
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Sežana

Občina je zaradi svoje lege na prehodu od morja v hribovito notranjost kljub svoji majhnosti polna raznolikosti. Kras kaže svojo podobo v veličastnih Škocjanskih jamah, Divaški jami in tipični kraški arhitekturi.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,2 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690