logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Dobje
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šentjur pri Celju

Občina zavzema svet med Bohorjem in Konjiško goro v vzhodnem delu Posavskega hribovja. Pokrajinsko podobo območja zaznamujejo predvsem dolina Dobjanskega potoka, ribniki Prosečno in Veliko Brdo.

Dobje
Vir: OŠ Dobje (http://www2.arnes.si, 23. 6. 2010), avtor Gorazd Šmid
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 12,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 60 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,3 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-17,60-17,6008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,8003,8005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)202014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti71,5071,5069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok64,9064,9052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,6027,6025,90
2.3 Redni in občasni kadilci25,5025,5022,10
2.4 Visokotvegano opijanje45,4045,4037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 141412
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit58,8058,8070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora67,3067,3080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA767679,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,5063,5071,80
4.2 Bolniška odsotnost20,5020,5015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,9001,9000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3301,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni07,4007,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka272723,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,9013,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)002
4.9 Možganska kap (35-84 let)06,8006,8003,10
4.10 Novi primeri raka568,80568,80538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)12,5012,5009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,6016,6014,60
4.13 Pomoč na domu02,4002,4004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke23,2023,2059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka10310369,40
4.17 Novi primeri raka dojke71,5071,5098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.3551.355900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)42,4042,4069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)147,80147,80146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)21,6021,6028
5.7 Umrljivost zaradi samomora60,1060,1016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-17,69,93,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,84,64,95,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,014,015,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti71,567,466,665,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok64,947,148,450
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,627,125,624,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci25,519,820,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje45,459,347,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,41,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,05,88,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit58,866,365,065,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,372,776,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA76,080,677,677,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,565,861,967,5
%
4.2 Bolniška odsotnost20,518,419,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,90,70,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,02,21,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni7,46,45,95,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,024,523,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,912,212,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,82,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)6,83,32,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka568,8471,9507,7563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)12,55,35,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,615,115,214,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,41,73,52,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis03,57,28
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke23,277,166,866,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka103,050,656,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke71,595,9105,9122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1.355969,4960,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)42,465,078,774,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)147,8146,1155,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)21,628,134,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora60,134,523,818,6
sss/100.000
Dobje
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šentjur pri Celju

Občina zavzema svet med Bohorjem in Konjiško goro v vzhodnem delu Posavskega hribovja. Pokrajinsko podobo območja zaznamujejo predvsem dolina Dobjanskega potoka, ribniki Prosečno in Veliko Brdo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 12,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 60 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,3 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690