logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Mirna
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Trebnje

Občina Mirna leži v jugozahodnem delu Mirnske doline, v Mirnsko-Mokronoški kotlini in Vejarski kotanji ter na vzpetem svetu Mirnskega gričevja in Debenškega hribovja. Med znamenitosti občine sodita grad Mirna iz 12. stoletja in gotska župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika.

Mirna
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 20. 5. 2014), avtor Mitja Čuček
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 32 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 73,2 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,6 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva12,2012,2008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4405,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,7013,7014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti72,9072,9069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok58,3058,3052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,8028,8025,90
2.3 Redni in občasni kadilci18,8018,8022,10
2.4 Visokotvegano opijanje40,4040,4037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2201,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,7008,7012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit73,2073,2070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora75,6075,6080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA79,5079,5079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,4064,4071,80
4.2 Bolniška odsotnost17,9017,9015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,7001,7001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,7006,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,3025,3023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,7012,7012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,802
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,7003,7003,10
4.10 Novi primeri raka612,10612,10538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,7009,7009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj151514,60
4.13 Pomoč na domu3304,40
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke139,30139,3059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka57,5057,5069,40
4.17 Novi primeri raka dojke75,1075,1098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.072,501.072,50900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)818169,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)177,40177,40146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)32,1032,1028
5.7 Umrljivost zaradi samomora31,6031,6016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva12,29,19,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,04,85,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,716,315,913,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti72,969,168,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok58,352,349,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,829,527,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci18,822,924,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje40,439,739,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,01,31,51,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,79,09,58,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit73,269,868,265,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,673,571,272,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA79,581,179,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,460,764,267,5
%
4.2 Bolniška odsotnost17,917,718,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,20,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,72,01,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,75,85,55,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,324,925,222,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,711,912,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,81,72,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,72,72,62,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka612,1541,2560,5563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,77,46,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,013,714,714,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,04,42,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis006,78
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke139,375,870,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka57,563,469,367,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke75,193,7127,4122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1072,51035,6959,2909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)81,072,083,974,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)177,4155,7163,5160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)32,140,742,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora31,627,817,218,6
sss/100.000
Mirna
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Trebnje

Občina Mirna leži v jugozahodnem delu Mirnske doline, v Mirnsko-Mokronoški kotlini in Vejarski kotanji ter na vzpetem svetu Mirnskega gričevja in Debenškega hribovja. Med znamenitosti občine sodita grad Mirna iz 12. stoletja in gotska župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 32 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 73,2 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,6 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690