logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Dobrepolje
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Grosuplje

Občina se razprostira na območju dveh kraških dolin med Malo goro in Tisovško planoto. Kraško pokrajino zaznamujejo številne jame; najbolj poznana med njimi je Podpeška jama, ki jo je raziskoval že Valvazor.

Slap Rašca
Vir: Občina Dobrepolje (http://dobrepolje.si, 7. 7. 2010), arhiv Občine Dobrepolje
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,7 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva04,4004,4008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,7006,7005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,3014,3014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,9066,9069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok51,8051,8052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,4029,4025,90
2.3 Redni in občasni kadilci22,5022,5022,10
2.4 Visokotvegano opijanje40,6040,6037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,5002,5001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,9011,9012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit66,7066,7070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora73,9073,9080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA80,1080,1079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,1064,1071,80
4.2 Bolniška odsotnost20,1020,1015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,5000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,8001,8001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni07,1007,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,6024,6023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,6012,6012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,5002,502
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,2002,2003,10
4.10 Novi primeri raka584584538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,4008,4009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,3014,3014,60
4.13 Pomoč na domu05,2005,2004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis46,2046,2003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke123,90123,9059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka68,6068,6069,40
4.17 Novi primeri raka dojke12112198,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.065,701.065,70900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)143,50143,5069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)183,70183,70146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)44,7044,7028
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,7016,7016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva4,413,25,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,74,55,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,311,211,013,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,971,367,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,851,551,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,422,620,424,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,522,023,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje40,635,841,642,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,51,61,61,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,99,07,58,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,767,066,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,973,071,772,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA80,179,778,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,168,671,367,5
%
4.2 Bolniška odsotnost20,114,915,217,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,51,01,00,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,81,61,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni7,16,25,05,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,623,221,022,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,612,011,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,51,81,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,22,02,02,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka584,0564,9587,4563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,46,86,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,313,113,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu5,22,72,32,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis46,214,38,18
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke123,968,765,066,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka68,662,373,567,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke121,098,0125,3122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1065,7879,8808,2909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)143,566,556,374,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)183,7160,3150,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)44,736,039,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,715,916,418,6
sss/100.000
Dobrepolje
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Grosuplje

Občina se razprostira na območju dveh kraških dolin med Malo goro in Tisovško planoto. Kraško pokrajino zaznamujejo številne jame; najbolj poznana med njimi je Podpeška jama, ki jo je raziskoval že Valvazor.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,7 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690