logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Dobrna
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Celje

Občina je skrita v robu zelenega plašča Paškega Kozjaka in temnih pohorskih gozdov. Ozka dolinica hudourniške Dobrnice je vir zdravilnega vrelca, ki ga uspešno izkoriščajo v enem najstarejših zdravilišč pri nas.

Dvorec Dobrna
Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 28. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 29 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,6 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva03,6003,6008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,5003,5005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,4018,4014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,8062,8069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok51,6051,6052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,6027,6025,90
2.3 Redni in občasni kadilci24,7024,7022,10
2.4 Visokotvegano opijanje49,1049,1037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 04,1004,1012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit69,5069,5070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora75,7075,7080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA78,7078,7079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,8064,8071,80
4.2 Bolniška odsotnost21,5021,5015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,1001,1001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,3006,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,5024,5023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi121212,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)112
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8002,8003,10
4.10 Novi primeri raka547,50547,50538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,8008,8009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,2013,2014,60
4.13 Pomoč na domu02,6002,6004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis23,9023,9003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke93,2093,2059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka29,3029,3069,40
4.17 Novi primeri raka dojke88,3088,3098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.148,501.148,50900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)120,40120,4069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)158158146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)21,9021,9028
5.7 Umrljivost zaradi samomora29,5029,5016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva3,612,83,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,55,54,95,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,413,115,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,867,166,665,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,649,648,450
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,622,525,624,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci24,725,620,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje49,146,147,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,51,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 4,17,28,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,563,165,065,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,773,276,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA78,777,377,677,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,863,461,967,5
%
4.2 Bolniška odsotnost21,517,619,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,60,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,11,31,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,35,75,95,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,522,723,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,012,412,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,02,72,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,82,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka547,5509,9507,7563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,85,15,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,214,915,214,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,64,23,52,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis23,957,28
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke93,270,066,866,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka29,362,956,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke88,3107,4105,9122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1148,5933,8960,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)120,485,678,774,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)158154155,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)21,935,534,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora29,523,223,818,6
sss/100.000
Dobrna
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Celje

Občina je skrita v robu zelenega plašča Paškega Kozjaka in temnih pohorskih gozdov. Ozka dolinica hudourniške Dobrnice je vir zdravilnega vrelca, ki ga uspešno izkoriščajo v enem najstarejših zdravilišč pri nas.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 29 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,6 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690