logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Dobrovnik
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina leži ob regionalni cesti Lendava–Murska Sobota. Gre za eno izmed dvojezičnih občin, a v večini je madžarsko prebivalstvo. Termalna voda omogoča pospešeno razvijanje turizma.

Bukovniško jezero
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Franc Lajnšček
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 27,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 7,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,1 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 60,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva0008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,8005,8005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,5017,5014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,4056,4069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok42,1042,1052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok38,1038,1025,90
2.3 Redni in občasni kadilci26,7026,7022,10
2.4 Visokotvegano opijanje51,7051,7037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,4000,4001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 222212
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit54,1054,1070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora60,4060,4080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA75,4075,4079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja61,2061,2071,80
4.2 Bolniška odsotnost27,9027,9015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8000,8000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,7000,7001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6604,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,5029,5023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,8013,8012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)07,5007,502
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,4003,4003,10
4.10 Novi primeri raka568,20568,20538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,5003,5009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,8015,8014,60
4.13 Pomoč na domu01,4001,4004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis05,1005,1003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke12,2012,2059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka49,2049,2069,40
4.17 Novi primeri raka dojke198,80198,8098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost936,60936,60900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)110,70110,7069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)161,60161,60146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)64,8064,8028
5.7 Umrljivost zaradi samomora0016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva010,15,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,84,95,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,518,619,313,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,460,357,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok42,142,344,550
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok38,130,329,124,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci26,725,122,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje51,747,854,042,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,41,41,31,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 22,014,513,48,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit54,160,163,665,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora60,463,367,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA75,475,274,077,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja61,263,260,167,5
%
4.2 Bolniška odsotnost27,923,721,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,80,60,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)0,71,61,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,06,45,75,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,529,626,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,815,213,511,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)7,54,14,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,43,63,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka568,2552,9580,2563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,55,05,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,816,415,814,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,41,61,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis5,15,56,38
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke12,276,679,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka49,250,559,767,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke198,8107,2104,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost936,61037,81046,9909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)110,794,2103,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)161,6152,1169,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)64,840,639,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora09,414,018,6
sss/100.000
Dobrovnik
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina leži ob regionalni cesti Lendava–Murska Sobota. Gre za eno izmed dvojezičnih občin, a v večini je madžarsko prebivalstvo. Termalna voda omogoča pospešeno razvijanje turizma.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 27,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 7,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,1 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 60,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690