logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Domžale
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Domžale

Občina Domžale je prebivalstveno ena večjih slovenskih občin. Leži na Bistriški ravnini pod Kamniškimi planinami. V preteklosti je območju dajalo svojstven pečat obrtništvo, med drugim zlasti slamnikarstvo.

Grad Krumperk
Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 21. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji prav tako.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,8 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,3001,301
1.2 Prirast prebivalstva11,4011,4008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,6004,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)10,6010,6014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,2069,2069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok50,7050,7052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,7020,7025,90
2.3 Redni in občasni kadilci24,3024,3022,10
2.4 Visokotvegano opijanje43,1043,1037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2201,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,5010,5012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit69,5069,5070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora71,8071,8080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA80,1080,1079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja70,8070,8071,80
4.2 Bolniška odsotnost17,7017,7015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,4000,4000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,1002,1001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3005,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,5022,5023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,1012,1012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4001,402
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,8001,8003,10
4.10 Novi primeri raka583,80583,80538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,4006,4009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,2013,2014,60
4.13 Pomoč na domu01,3001,3004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis07,8007,8003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke73,2073,2059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka717169,40
4.17 Novi primeri raka dojke142,50142,5098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost796,80796,80900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)43,9043,9069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)127,60127,60146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,5036,5028
5.7 Umrljivost zaradi samomora191916,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,3//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva11,47,55,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,64,75,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)10,611,211,013,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,269,667,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,751,251,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,720,220,424,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci24,324,023,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje43,143,441,642,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,01,91,61,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,59,37,58,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,570,066,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,871,971,772,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA80,180,678,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja70,873,371,367,5
%
4.2 Bolniška odsotnost17,718,015,217,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,40,71,00,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,12,01,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,35,05,05,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,522,221,022,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,111,711,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,41,31,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,81,92,02,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka583,8588,2587,4563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,46,36,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,212,913,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,31,42,32,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis7,88,18,18
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke73,276,565,066,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka71,064,873,567,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke142,5137,4125,3122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost796,8809,8808,2909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)43,951,556,374,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)127,6129,8150,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,533,439,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,019,816,418,6
sss/100.000
Domžale
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Domžale

Občina Domžale je prebivalstveno ena večjih slovenskih občin. Leži na Bistriški ravnini pod Kamniškimi planinami. V preteklosti je območju dajalo svojstven pečat obrtništvo, med drugim zlasti slamnikarstvo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji prav tako.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,8 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690