logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Dornava
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina leži v severovzhodni Sloveniji, na delu Ptujskega polja in delu Slovenskih goric. Znamenitost te občine je dvorec Dornava, največji ravninski baročni dvorec in ena najlepših posvetnih stavb poznega baroka pri nas.

Dvorec Dornava
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 21. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 25,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,1 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.



PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva02,8002,8008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,7003,7005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,4021,4014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,1056,1069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok46,7046,7052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok36,9036,9025,90
2.3 Redni in občasni kadilci24,9024,9022,10
2.4 Visokotvegano opijanje404037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,2009,2012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit68,2068,2070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora76,6076,6080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA818179,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja54,3054,3071,80
4.2 Bolniška odsotnost25,2025,2015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,3000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,6002,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,6005,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,1024,1023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,1013,1012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)112
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,9002,9003,10
4.10 Novi primeri raka582,50582,50538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,1004,1009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,1015,1014,60
4.13 Pomoč na domu01,5001,5004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke79,7079,7059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka71,6071,6069,40
4.17 Novi primeri raka dojke81,1081,1098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.044,301.044,30900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)11511569,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)164,30164,30146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)373728
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,6020,6016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva2,8-1,95,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,74,85,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,413,712,213,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,164,261,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok46,748,747,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok36,928,927,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci24,924,624,923,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje40,044,043,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,40,60,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,27,88,68,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,264,462,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,674,670,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA81,082,278,377,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja54,356,464,067,5
%
4.2 Bolniška odsotnost25,220,418,417,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,40,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,62,22,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,65,25,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,124,123,322,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,113,712,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,02,22,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,93,12,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka582,5544,4558,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,15,85,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,115,615,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,51,32,22,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis01,64,98
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke79,765,266,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka71,659,167,067,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke81,1115,1127,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1044,31027,91003,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)115,098,291,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)164,3169,6172,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)37,037,642,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,629,621,018,6
sss/100.000
Dornava
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina leži v severovzhodni Sloveniji, na delu Ptujskega polja in delu Slovenskih goric. Znamenitost te občine je dvorec Dornava, največji ravninski baročni dvorec in ena najlepših posvetnih stavb poznega baroka pri nas.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 25,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,1 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.





O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690