logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Dravograd
Statistična regija Koroška
Upravna enota Dravograd

Občina je naravnogeografsko del Koroške pokrajine; njen del so tudi reke Drava ter Meža in Mislinja, katerih vodno bogastvo se izkorišča za energetske namene. Je obmejna občina, saj leži ob delu naše meje z Avstrijo.

Dravograd
Vir: RRA Koroška (http://www.koroška.si, 29. 6. 2010), avtor Tomo Jeseničnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 29,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva11,3011,3008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,6006,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,2013,2014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,8062,8069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok46,2046,2052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,5025,5025,90
2.3 Redni in občasni kadilci20,5020,5022,10
2.4 Visokotvegano opijanje31,5031,5037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,6006,6012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit64,8064,8070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora76,9076,9080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA78,5078,5079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,4063,4071,80
4.2 Bolniška odsotnost29,4029,4015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,3000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,3001,3001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5504,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,2022,2023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,5010,5012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9001,902
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,9003,9003,10
4.10 Novi primeri raka504,20504,20538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,1005,1009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,9012,9014,60
4.13 Pomoč na domu02,2002,2004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis21,3021,3003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke75,7075,7059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka44,2044,2069,40
4.17 Novi primeri raka dojke95,3095,3098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost933,40933,40900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)88,7088,7069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)148,10148,10146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)26,6026,6028
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,7019,7016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva11,31,811,17,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,66,65,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,213,214,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,862,862,265,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok46,246,248,850
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,525,526,324,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci20,520,520,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje31,531,524,942,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,71,81,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,66,68,98,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,864,865,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,976,978,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA78,578,575,877,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,463,463,467,5
%
4.2 Bolniška odsotnost29,429,424,817,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,30,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,31,31,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,05,05,25,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,222,223,222,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,510,511,511,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,91,92,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,93,93,42,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka504,2504,2552,7563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,15,16,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,912,915,114,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,22,21,62,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis21,321,320,48
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke75,775,769,666,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka44,244,273,267,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke95,395,3107,0122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost933,4933,4954,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)88,788,781,974,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)148,1148,1170,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)26,626,642,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,719,722,018,6
sss/100.000
Dravograd
Statistična regija Koroška
Upravna enota Dravograd

Občina je naravnogeografsko del Koroške pokrajine; njen del so tudi reke Drava ter Meža in Mislinja, katerih vodno bogastvo se izkorišča za energetske namene. Je obmejna občina, saj leži ob delu naše meje z Avstrijo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 29,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690