logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Duplek
Statistična regija Podravska
Upravna enota Maribor

Občina leži na severozahodnem obrobju Slovenskih goric, kjer se s trto porasli griči spuščajo k obrežju reke Drave. Občina je pretežno kmetijsko usmerjena, brez večjih industrijskih in obrtnih obratov.

Zgornja Korena
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), CC Szeder László
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,4 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,3 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva07,9007,9008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,3003,3005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)111114,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,5063,5069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok41,2041,2052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,7020,7025,90
2.3 Redni in občasni kadilci22,9022,9022,10
2.4 Visokotvegano opijanje43,8043,8037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,3000,3001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,5013,5012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit62,4062,4070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora71,3071,3080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA77,6077,6079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,8063,8071,80
4.2 Bolniška odsotnost17,4017,4015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,5000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,8005,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka242423,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi131312,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,5001,502
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8002,8003,10
4.10 Novi primeri raka598,70598,70538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7709,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,2014,2014,60
4.13 Pomoč na domu01,8001,8004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke83,2083,2059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka717169,40
4.17 Novi primeri raka dojke12512598,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.177,301.177,30900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,6086,6069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)162,70162,70146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)222228
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,6023,6016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva7,99,85,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,35,85,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,09,512,213,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,559,261,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok41,246,447,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,724,727,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,928,124,923,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje43,845,943,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,30,60,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,57,78,68,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,461,662,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,367,470,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA77,677,178,377,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,868,164,067,5
%
4.2 Bolniška odsotnost17,416,818,417,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,51,10,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,72,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,85,45,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,022,223,322,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,011,712,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,52,32,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,52,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka598,7573,9558,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,05,75,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,215,315,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,82,32,22,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis03,44,98
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke83,268,366,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka71,075,667,067,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke125,0139,5127,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1177,3964,51003,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)86,685,391,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)162,7169,5172,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)22,046,442,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,614,721,018,6
sss/100.000
Duplek
Statistična regija Podravska
Upravna enota Maribor

Občina leži na severozahodnem obrobju Slovenskih goric, kjer se s trto porasli griči spuščajo k obrežju reke Drave. Občina je pretežno kmetijsko usmerjena, brez večjih industrijskih in obrtnih obratov.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,4 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,3 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690