logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Gorenja vas - Poljane
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Škofja Loka

Občina leži v osrednjem delu Poljanske doline. Hribovski zaselki in samotne kmetije ponekod segajo tudi nad 1000 m visoko. Gospodarstvo sloni na predelovalni industriji.

Javorje
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,5 na 1000, v Sloveniji prav tako.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 78,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva02,3002,3008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9004,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,4013,4014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,7069,7069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok60,4060,4052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,9020,9025,90
2.3 Redni in občasni kadilci22,1022,1022,10
2.4 Visokotvegano opijanje34,7034,7037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2201,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,4013,4012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit78,6078,6070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora76,4076,4080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA86,2086,2079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja71,1071,1071,80
4.2 Bolniška odsotnost14,6014,6015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,2001,2000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,2002,2001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,2004,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,2021,2023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,6010,6012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,2001,202
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,2001,2003,10
4.10 Novi primeri raka541,60541,60538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,5006,5009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj10,6010,6014,60
4.13 Pomoč na domu02,4002,4004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis45,3045,3003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,8070,8059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka58,6058,6069,40
4.17 Novi primeri raka dojke71,8071,8098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost711,60711,60900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)50,2050,2069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)99,9099,90146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)30,9030,9028
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,3015,3016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva2,3-2,12,37,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,95,45,75,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,413,113,013,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,770,469,265,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok60,460,353,850
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,918,621,224,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,124,022,423,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje34,737,538,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,02,01,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,48,87,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit78,678,169,565,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,476,671,672,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA86,281,777,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja71,176,069,667,5
%
4.2 Bolniška odsotnost14,614,817,117,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,21,00,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,22,72,51,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,24,55,15,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,220,821,422,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,610,811,911,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,21,42,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,22,02,32,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka541,6584,8582,3563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,56,77,16,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj10,611,312,714,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,42,32,62,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis45,328,316,58
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,863,963,366,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka58,667,772,367,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke71,8104,0124,5122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost711,6801,1849909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)50,261,062,274,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)99,9148,7157,8160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)30,936,941,339,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,318,120,818,6
sss/100.000
Gorenja vas - Poljane
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Škofja Loka

Občina leži v osrednjem delu Poljanske doline. Hribovski zaselki in samotne kmetije ponekod segajo tudi nad 1000 m visoko. Gospodarstvo sloni na predelovalni industriji.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,5 na 1000, v Sloveniji prav tako.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 78,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690