logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Benedikt
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina leži v severovzhodni Sloveniji; njen sestavni del so tudi Slovenske gorice. Občina se lahko pohvali z razvijajočim se gospodarstvom, katerega pomemben del je turizem; njegovo ponudbo bogatijo izviri slatine.

Benedikt
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), CC Szeder László
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva14,7014,7008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3305,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,1018,1014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,6059,6069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok57,4057,4052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,2029,2025,90
2.3 Redni in občasni kadilci21,7021,7022,10
2.4 Visokotvegano opijanje43,5043,5037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7000,7001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,7014,7012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit61,3061,3070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora797980,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA77,5077,5079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,3062,3071,80
4.2 Bolniška odsotnost17,8017,8015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7000,7000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,4002,4001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,9004,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,4023,4023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,4013,4012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,802
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3002,3003,10
4.10 Novi primeri raka592,20592,20538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5509,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,7013,7014,60
4.13 Pomoč na domu00,9000,9004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis06,6006,6003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke78,9078,9059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka545469,40
4.17 Novi primeri raka dojke91,4091,4098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.141,401.141,40900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)62,6062,6069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)168168146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)48,2048,2028
5.7 Umrljivost zaradi samomora26,5026,5016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva14,7-1,65,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,04,65,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,117,912,213,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,658,061,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok57,447,647,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,228,927,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,725,224,923,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje43,539,443,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,70,90,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,711,58,68,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit61,361,762,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora79,078,270,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA77,578,878,377,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,364,764,067,5
%
4.2 Bolniška odsotnost17,816,418,417,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,70,50,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,42,22,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,94,95,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,422,323,322,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,412,212,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,81,32,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,52,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka592,2495,6558,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,06,75,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,713,415,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,92,02,22,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis6,63,34,98
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke78,961,466,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka54,048,767,067,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke91,4137,8127,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1141,41071,61003,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)62,693,491,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)168156,9172,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)48,228,242,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora26,531,421,018,6
sss/100.000
Benedikt
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina leži v severovzhodni Sloveniji; njen sestavni del so tudi Slovenske gorice. Občina se lahko pohvali z razvijajočim se gospodarstvom, katerega pomemben del je turizem; njegovo ponudbo bogatijo izviri slatine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690