logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Gorje
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Radovljica

Občina je najmlajša med gorenjskimi občinami, katere večji del leži na območju Triglavskega narodnega parka. Gorjanske vasi so zadnje večje vasi pod Triglavom. Najpomembnejši znamenitosti občine sta Pokljuška soteska in soteska Vintgar.

Reka Radovna, muharjenje
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Bobo
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 50 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 76,2 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,6 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-09,80-09,8008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,5005,5005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)09,5009,5014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,9066,9069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok48,1048,1052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,9021,9025,90
2.3 Redni in občasni kadilci22,9022,9022,10
2.4 Visokotvegano opijanje41,6041,6037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,8010,8012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit76,2076,2070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora71,6071,6080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA81,2081,2079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,5065,5071,80
4.2 Bolniška odsotnost181815,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7000,7000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)04,1004,1001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5504,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka202023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,6012,6012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,4002,402
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5002,5003,10
4.10 Novi primeri raka617,20617,20538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,8007,8009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,3013,3014,60
4.13 Pomoč na domu03,4003,4004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis18,8018,8003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke86,2086,2059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka58,8058,8069,40
4.17 Novi primeri raka dojke161,40161,4098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.052,801.052,80900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)153,80153,8069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)148148146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)35,1035,1028
5.7 Umrljivost zaradi samomora49,6049,6016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-9,81,62,37,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,56,65,75,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)9,59,313,013,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,969,469,265,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,152,853,850
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,920,621,224,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,918,622,423,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje41,631,638,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,81,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,88,07,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit76,268,669,565,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,671,871,672,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA81,275,277,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,563,369,667,5
%
4.2 Bolniška odsotnost18,015,917,117,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,70,70,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)4,12,52,51,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,04,55,15,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,019,721,422,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,611,911,911,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,42,42,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,52,52,32,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka617,2575,2582,3563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,87,47,16,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,313,112,714,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,42,62,62,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis18,811,716,58
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke86,259,663,366,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka58,873,372,367,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke161,4133,1124,5122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1052,8907849909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)153,869,562,274,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)148162,4157,8160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)35,137,941,339,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora49,623,620,818,6
sss/100.000
Gorje
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Radovljica

Občina je najmlajša med gorenjskimi občinami, katere večji del leži na območju Triglavskega narodnega parka. Gorjanske vasi so zadnje večje vasi pod Triglavom. Najpomembnejši znamenitosti občine sta Pokljuška soteska in soteska Vintgar.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 50 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 76,2 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,6 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690