logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Gornja Radgona
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Gornja Radgona

Občina leži v severovzhodni Sloveniji, na območju Ščavniške doline in vinorodnih Radgonskih goric. Je obmejna občina, saj vzdolž reke Mure meji na sosednjo Avstrijo. Znana je po sejmih, vinogradništvu in radgonski penini.

Dvorišče gradu v Gornji Radgoni
Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 21. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 25,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva03,1003,1008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,1005,1005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,9017,9014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,4055,4069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok50,2050,2052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,4024,4025,90
2.3 Redni in občasni kadilci232322,10
2.4 Visokotvegano opijanje53,4053,4037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,2001,2001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,8014,8012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit65,4065,4070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora72,1072,1080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA70,1070,1079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja61,6061,6071,80
4.2 Bolniška odsotnost25,5025,5015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7000,7000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,2002,2001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,8005,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,6023,6023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,5011,5012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)04,3004,302
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,2004,2003,10
4.10 Novi primeri raka589,70589,70538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,7004,7009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,4014,4014,60
4.13 Pomoč na domu01,6001,6004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis06,9006,9003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke656559,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka57,5057,5069,40
4.17 Novi primeri raka dojke156,90156,9098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.106,401.106,40900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)104,70104,7069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)194194146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)50,3050,3028
5.7 Umrljivost zaradi samomora232316,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva3,18,75,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,15,05,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,918,719,313,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,454,457,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,247,944,550
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,427,429,124,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci23,024,722,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje53,467,154,042,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,21,31,31,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,815,213,48,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,464,663,665,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,171,567,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA70,170,974,077,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja61,662,160,167,5
%
4.2 Bolniška odsotnost25,523,621,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,70,80,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,22,21,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,85,55,75,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,624,026,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,511,913,511,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)4,33,74,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,24,03,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka589,7618,3580,2563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,75,45,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,414,515,814,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,61,71,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis6,910,36,38
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke65,070,379,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka57,569,059,767,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke156,9130,3104,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1106,41116,31046,9909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)104,798,4103,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)194198,2169,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)50,350,139,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,020,214,018,6
sss/100.000
Gornja Radgona
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Gornja Radgona

Občina leži v severovzhodni Sloveniji, na območju Ščavniške doline in vinorodnih Radgonskih goric. Je obmejna občina, saj vzdolž reke Mure meji na sosednjo Avstrijo. Znana je po sejmih, vinogradništvu in radgonski penini.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 25,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690