logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Grad
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Središče današnje občine je naselje Grad, največje in najstarejše naselje na Goričkem; ime je dobilo po srednjeveškem gradu na bazaltni vzpetini. Prebivalci se večinoma ukvarjajo s kmetijstvom, precej jih hodi na delo tudi v Avstrijo.

Grad
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22.6.2010), © Vojko Prah
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 24,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 5,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 63,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,7000,701
1.2 Prirast prebivalstva-17-1708,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,1006,1005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)27,6027,6014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti45,8045,8069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok37,5037,5052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok36,1036,1025,90
2.3 Redni in občasni kadilci22,7022,7022,10
2.4 Visokotvegano opijanje43,8043,8037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,1001,1001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 21,6021,6012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit54,8054,8070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora63,5063,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA69,9069,9079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja53,6053,6071,80
4.2 Bolniška odsotnost24,2024,2015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,9001,9000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,9003,9001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,1006,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,1028,1023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,2012,2012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)05,2005,202
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,1004,1003,10
4.10 Novi primeri raka587587538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5509,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,1015,1014,60
4.13 Pomoč na domu04,4004,4004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis04,1004,1003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke71,5071,5059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka45,8045,8069,40
4.17 Novi primeri raka dojke757598,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.103,901.103,90900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)133,70133,7069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)173,90173,90146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)21,7021,7028
5.7 Umrljivost zaradi samomora0016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,7//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-17,0-1,45,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,15,35,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)27,620,319,313,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti45,855,157,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok37,544,244,550
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok36,129,929,124,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,721,422,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje43,854,954,042,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,11,31,31,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 21,612,813,48,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit54,863,363,665,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora63,566,167,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA69,974,474,077,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja53,658,560,167,5
%
4.2 Bolniška odsotnost24,220,721,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,91,00,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,92,11,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,15,95,75,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,127,926,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,213,813,511,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)5,24,44,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,13,93,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka587,0595,8580,2563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,05,15,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,116,515,814,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu4,42,21,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis4,156,38
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke71,586,279,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka45,861,659,767,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke75,097,7104,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1103,91058,81046,9909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)133,7115,5103,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)173,9166,8169,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)21,737,239,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora012,814,018,6
sss/100.000
Grad
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Središče današnje občine je naselje Grad, največje in najstarejše naselje na Goričkem; ime je dobilo po srednjeveškem gradu na bazaltni vzpetini. Prebivalci se večinoma ukvarjajo s kmetijstvom, precej jih hodi na delo tudi v Avstrijo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 24,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 5,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 63,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690