logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Hoče - Slivnica
Statistična regija Podravska
Upravna enota Maribor

Občina se razprostira med Pohorjem in Dravskim poljem. Bogate kulturne in naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma, slednje izkorišča predvsem za razvoj zimskega turizma. Pohvali se lahko tudi z letališčem.

Radizel
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22.6.2010), CC Szeder László
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 8 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-00,90-00,9008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,7004,7005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)08,1008,1014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,4064,4069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok50,9050,9052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,3024,3025,90
2.3 Redni in občasni kadilci22,1022,1022,10
2.4 Visokotvegano opijanje44,4044,4037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7000,7001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,2008,2012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit61,3061,3070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora68,9068,9080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA77,6077,6079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja60,8060,8071,80
4.2 Bolniška odsotnost18,9018,9015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,3001,3000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,5005,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,1023,1023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,9011,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,5002,502
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,7002,7003,10
4.10 Novi primeri raka595,10595,10538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,6005,6009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,3014,3014,60
4.13 Pomoč na domu02,5002,5004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis02,6002,6003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke65,4065,4059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka79,8079,8069,40
4.17 Novi primeri raka dojke128,90128,9098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost916,10916,10900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)77,5077,5069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)165,30165,30146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)57,5057,5028
5.7 Umrljivost zaradi samomora08,3008,3016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-0,99,85,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,75,85,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)8,19,512,213,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,459,261,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,946,447,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,324,727,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,128,124,923,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje44,445,943,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,70,60,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,27,78,68,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit61,361,662,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora68,967,470,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA77,677,178,377,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja60,868,164,067,5
%
4.2 Bolniška odsotnost18,916,818,417,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,31,10,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,72,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,55,45,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,122,223,322,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,911,712,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,52,32,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,72,52,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka595,1573,9558,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,65,75,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,315,315,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,52,32,22,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,63,44,98
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke65,468,366,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka79,875,667,067,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke128,9139,5127,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost916,1964,51003,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)77,585,391,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)165,3169,5172,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)57,546,442,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora8,314,721,018,6
sss/100.000
Hoče - Slivnica
Statistična regija Podravska
Upravna enota Maribor

Občina se razprostira med Pohorjem in Dravskim poljem. Bogate kulturne in naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma, slednje izkorišča predvsem za razvoj zimskega turizma. Pohvali se lahko tudi z letališčem.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 8 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690