logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Hodoš
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina leži na severovzhodnem delu Slovenije, na Goričkem, ob slovensko-madžarski meji. Večina prebivalcev pripada madžarski narodnosti in evangeličanski veroizpovedi. To je etnološko zelo zanimivo območje s spomeniško zaščitenimi kmetijami in značilnimi panonskimi vodnjaki.

Vodnjak na Hodošu
Vir: Goričko.net (http://www.goricko.net, 23. 6. 2010), arhiv Goričko.net
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa višji* od slovenskega povprečja.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 47 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 33,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 52,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,3000,301
1.2 Prirast prebivalstva-02,80-02,8008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)08,9008,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)48,4048,4014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti34,8034,8069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok50,8050,8052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,5032,5025,90
2.3 Redni in občasni kadilci29,6029,6022,10
2.4 Visokotvegano opijanje41,6041,6037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,9000,9001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 33,3033,3012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit33,3033,3070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora525280,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA58,3058,3079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja55,6055,6071,80
4.2 Bolniška odsotnost20,1020,1015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,2001,2001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,5005,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka19,8019,8023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi06,3006,3012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)002
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,2001,2003,10
4.10 Novi primeri raka564,60564,60538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)01,6001,6009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj09,6009,6014,60
4.13 Pomoč na domu00,9000,9004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke104,60104,6059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka0069,40
4.17 Novi primeri raka dojke0098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.176,901.176,90900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)13913969,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)69,5069,50146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)0028
5.7 Umrljivost zaradi samomora47,2047,2016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,3//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-2,8-1,45,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)8,95,35,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)48,420,319,313,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti34,855,157,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,844,244,550
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,529,929,124,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci29,621,422,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje41,654,954,042,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,91,31,31,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 33,312,813,48,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit33,363,363,665,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora52,066,167,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA58,374,474,077,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja55,658,560,167,5
%
4.2 Bolniška odsotnost20,120,721,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,00,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,22,11,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,55,95,75,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka19,827,926,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi6,313,813,511,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)04,44,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,23,93,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka564,6595,8580,2563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)1,65,15,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj9,616,515,814,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,92,21,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis056,38
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke104,686,279,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka061,659,767,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke097,7104,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1176,91058,81046,9909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)139,0115,5103,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)69,5166,8169,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)037,239,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora47,212,814,018,6
sss/100.000
Hodoš
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina leži na severovzhodnem delu Slovenije, na Goričkem, ob slovensko-madžarski meji. Večina prebivalcev pripada madžarski narodnosti in evangeličanski veroizpovedi. To je etnološko zelo zanimivo območje s spomeniško zaščitenimi kmetijami in značilnimi panonskimi vodnjaki.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa višji* od slovenskega povprečja.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 47 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 33,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 52,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690