logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Bistrica ob Sotli
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Naravnogeografsko podobo občine zaznamujejo Kozjansko ter reki Bistrica in Sotla. Zaradi izjemne naravne in kulturne dediščine je celotna občina vključena v Kozjanski regijski park.

Soteska reke Bistrice
Vir: Občina Bistrica ob Sotli (http://www.bistricaobsotli.si, 7. 7. 2010), arhiv Občine Bistrica ob Sotli
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 56 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 52,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,8 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,7000,701
1.2 Prirast prebivalstva06,8006,8008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,2006,2005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,9019,9014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,8062,8069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok43,5043,5052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,7029,7025,90
2.3 Redni in občasni kadilci18,8018,8022,10
2.4 Visokotvegano opijanje49,4049,4037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9001,9001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,8012,8012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit525270,40
3.2 Presejanost v Programu Zora71,8071,8080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA73,5073,5079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,9062,9071,80
4.2 Bolniška odsotnost23,5023,5015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7000,7000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,6003,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,7004,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,2025,2023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,8011,8012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,7003,702
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,4002,4003,10
4.10 Novi primeri raka468,70468,70538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,9007,9009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,7014,7014,60
4.13 Pomoč na domu07,9007,9004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis06,6006,6003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke454559,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka0069,40
4.17 Novi primeri raka dojke135,40135,4098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.109,701.109,70900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)65,8065,8069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)181,90181,90146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)16,1016,1028
5.7 Umrljivost zaradi samomora55,7055,7016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,7//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva6,8-7,43,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,24,95,65,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,917,115,013,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,868,166,665,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok43,545,851,850
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,728,628,924,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci18,817,221,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje49,452,343,942,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,91,41,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,87,911,28,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit52,058,862,365,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,875,170,572,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA73,575,974,877,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,956,871,567,5
%
4.2 Bolniška odsotnost23,519,518,417,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,70,20,60,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,62,12,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,76,26,35,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,224,825,622,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,812,112,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,72,02,92,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,42,82,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka468,7481,0542,4563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,96,58,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,716,414,614,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu7,94,43,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis6,64,22,48
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke45,066,564,366,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka047,153,767,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke135,4109,0123,7122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1109,7999,7979,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)65,875,187,274,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)181,9166,2171,6160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)16,133,539,839,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora55,726,122,418,6
sss/100.000
Bistrica ob Sotli
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Naravnogeografsko podobo občine zaznamujejo Kozjansko ter reki Bistrica in Sotla. Zaradi izjemne naravne in kulturne dediščine je celotna občina vključena v Kozjanski regijski park.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 56 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 52,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,8 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690