logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Hrastnik
Statistična regija Zasavska
Upravna enota Hrastnik

Občina obsega del Zasavja na obeh bregovih Save. Skoraj 60 % njenega območja pokrivajo gozdovi; nekoč je bilo bogato s hrastovimi gozdovi – od tod tudi ime. Nekoč je bilo gonilna sila kraja rudarstvo.

Hrastnik
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor Roman Maurer
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 24,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 29 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,7 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 83,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-04,30-04,3008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6605,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,2020,2014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,1061,1069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok36,8036,8052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,8028,8025,90
2.3 Redni in občasni kadilci24,6024,6022,10
2.4 Visokotvegano opijanje40,9040,9037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 05,7005,7012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit65,7065,7070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora83,4083,4080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA76,4076,4079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,1062,1071,80
4.2 Bolniška odsotnost24,6024,6015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8000,8000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,9001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni07,3007,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,9025,9023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,9012,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,7001,702
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3002,3003,10
4.10 Novi primeri raka592,80592,80538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,7005,7009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,8018,8014,60
4.13 Pomoč na domu03,4003,4004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke90,6090,6059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka828269,40
4.17 Novi primeri raka dojke10810898,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.069,601.069,60900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)97,7097,7069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)173173146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)47,8047,8028
5.7 Umrljivost zaradi samomora28,8028,8016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-4,31,77,67,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,06,05,45,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,220,217,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,161,165,465,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok36,836,845,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,828,826,924,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci24,624,624,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje40,940,943,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,41,61,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 5,75,79,08,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,765,763,665,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora83,483,476,672,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA76,476,477,777,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,162,167,167,5
%
4.2 Bolniška odsotnost24,624,619,717,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,80,80,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,91,92,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni7,37,36,55,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,925,924,822,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,912,912,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,71,72,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,32,32,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka592,8592,8627,5563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,75,76,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,818,815,814,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,43,43,22,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis003,38
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke90,690,689,966,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka82,082,088,267,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke108,0108,0134,5122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1069,61069,6979,3909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)97,797,785,574,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)173173184160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)47,847,852,339,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora28,828,820,618,6
sss/100.000
Hrastnik
Statistična regija Zasavska
Upravna enota Hrastnik

Občina obsega del Zasavja na obeh bregovih Save. Skoraj 60 % njenega območja pokrivajo gozdovi; nekoč je bilo bogato s hrastovimi gozdovi – od tod tudi ime. Nekoč je bilo gonilna sila kraja rudarstvo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 24,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 29 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,7 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 83,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690