logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Hrpelje - Kozina
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Sežana

Občina se razprostira od italijanske meje preko Matarskega podolja in južnega dela Brkinov skoraj do Podgrada proti hrvaški meji. Naselji Kozina in Hrpelje skupaj tvorita celoto.

Petrinje
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), CC Yerpo
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 3 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 57,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva30,2030,2008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,8004,8005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,3014,3014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,2066,2069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok48,7048,7052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,5026,5025,90
2.3 Redni in občasni kadilci17,6017,6022,10
2.4 Visokotvegano opijanje37,5037,5037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,9008,9012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit57,8057,8070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora68,9068,9080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA78,9078,9079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja72,5072,5071,80
4.2 Bolniška odsotnost161615,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,5000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,9000,9001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8004,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,3021,3023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,4010,4012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,102
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,8001,8003,10
4.10 Novi primeri raka527527538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,4009,4009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,8012,8014,60
4.13 Pomoč na domu02,8002,8004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis04,3004,3003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke62,9062,9059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka313169,40
4.17 Novi primeri raka dojke125,30125,3098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.0121.012900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)87,2087,2069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)139,20139,20146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)24,3024,3028
5.7 Umrljivost zaradi samomora03,2003,2016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva30,27,23,67,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,85,75,75,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,313,813,713,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,265,666,865,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,749,148,750
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,525,924,324,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci17,617,025,423,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje37,542,446,642,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,00,91,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,99,711,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit57,861,361,465,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora68,972,368,272,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA78,976,679,877,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja72,576,174,867,5
%
4.2 Bolniška odsotnost16,015,916,817,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,50,70,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)0,91,61,41,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,84,44,75,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,321,420,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,410,210,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,12,22,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,81,92,22,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka527,0490,8538,4563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,48,16,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,813,014,014,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,82,12,52,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis4,321,48
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke62,948,053,566,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka31,053,468,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke125,399,6131,9122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1.012908,5853,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)87,266,364,174,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)139,2138,1147,8160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)24,328,036,639,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora3,217,212,618,6
sss/100.000
Hrpelje - Kozina
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Sežana

Občina se razprostira od italijanske meje preko Matarskega podolja in južnega dela Brkinov skoraj do Podgrada proti hrvaški meji. Naselji Kozina in Hrpelje skupaj tvorita celoto.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 3 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 57,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690