logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Idrija
Statistična regija Goriška
Upravna enota Idrija

Občina leži v kotlini sredi idrijskega hribovja, kjer se ob znameniti tektonski prelomnici stikata predalpski in kraški svet. Idrija, naše najstarejše rudarsko mesto – danes tudi središče občine – je rasla vzporedno z razvojem rudnika živega srebra.

Idrija (rudniški grad)
Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 21. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 73,4 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,8 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva05,3005,3008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,7006,7005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,4017,4014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti72,8072,8069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok54,4054,4052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,3020,3025,90
2.3 Redni in občasni kadilci24,3024,3022,10
2.4 Visokotvegano opijanje36,2036,2037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,3009,3012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit73,4073,4070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora72,8072,8080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA85,2085,2079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja72,3072,3071,80
4.2 Bolniška odsotnost16,6016,6015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,2002,2000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,3003,3001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,6004,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka212123,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,7010,7012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4001,402
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3002,3003,10
4.10 Novi primeri raka608,90608,90538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,4006,4009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,4015,4014,60
4.13 Pomoč na domu03,3003,3004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis10,1010,1003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke484859,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka76,7076,7069,40
4.17 Novi primeri raka dojke14814898,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost875,10875,10900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)58,4058,4069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)176,10176,10146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)48,8048,8028
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,6014,6016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva5,3-2,9-0,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,76,36,55,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,418,614,813,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti72,872,468,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok54,452,953,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,319,722,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci24,321,423,223,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje36,235,439,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,82,01,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,310,710,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit73,473,969,465,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,874,379,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA85,285,278,277,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja72,372,569,567,5
%
4.2 Bolniška odsotnost16,616,916,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,22,01,10,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,33,12,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,64,34,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,021,422,422,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,710,611,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,41,41,62,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,22,82,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka608,9598,1575,6563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,46,98,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,415,614,514,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,33,44,32,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis10,112,24,68
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke48,054,469,966,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka76,779,863,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke148,0134,4128,5122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost875,1865,3856,8909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)58,452,163,574,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)176,1169,9154,3160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)48,851,536,839,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,615,515,318,6
sss/100.000
Idrija
Statistična regija Goriška
Upravna enota Idrija

Občina leži v kotlini sredi idrijskega hribovja, kjer se ob znameniti tektonski prelomnici stikata predalpski in kraški svet. Idrija, naše najstarejše rudarsko mesto – danes tudi središče občine – je rasla vzporedno z razvojem rudnika živega srebra.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 73,4 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,8 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690