logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ig
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Občina se razprostira delno po Ljubljanskem barju, delno po hribovju južno od barja in doseže najvišji točki na Krimu (1107 m) in Mokercu (1059 m). Njeno središče je vas Ig; sredi vasi sta močna stalna kraška izvira Ižice, imenovana Studenec.

Votli kamen v Iškem vintgarju
Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 23. 6. 2010), avtor Albert Kolar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,9 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,3 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva19,9019,9008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,6003,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,7012,7014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,8067,8069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok54,2054,2052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,9023,9025,90
2.3 Redni in občasni kadilci21,8021,8022,10
2.4 Visokotvegano opijanje35,8035,8037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,7018,7012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit69,9069,9070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora71,3071,3080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA79,5079,5079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja67,7067,7071,80
4.2 Bolniška odsotnost131315,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,5000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4001,4001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6604,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka232323,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi121212,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4001,402
4.9 Možganska kap (35-84 let)2203,10
4.10 Novi primeri raka602,60602,60538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,2005,2009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,1012,1014,60
4.13 Pomoč na domu08,7008,7004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis13,5013,5003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke34,4034,4059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka75,5075,5069,40
4.17 Novi primeri raka dojke103,90103,9098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost867,30867,30900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)72,5072,5069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)132,40132,40146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)38,2038,2028
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,7013,7016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva19,911,35,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,65,55,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,710,411,013,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,866,267,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok54,251,851,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,919,820,424,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,823,923,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje35,842,841,642,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,61,61,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,76,97,58,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,965,566,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,370,971,772,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA79,577,078,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja67,772,471,367,5
%
4.2 Bolniška odsotnost13,014,115,217,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,51,11,00,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,41,91,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,04,85,05,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,020,421,022,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,011,211,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,41,41,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,02,02,02,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka602,6598,1587,4563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,26,66,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,113,613,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu8,72,52,32,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis13,56,28,18
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke34,463,065,066,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka75,577,073,567,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke103,9129,7125,3122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost867,3794,3808,2909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)72,555,756,374,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)132,4151,1150,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)38,239,739,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,714,816,418,6
sss/100.000
Ig
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Občina se razprostira delno po Ljubljanskem barju, delno po hribovju južno od barja in doseže najvišji točki na Krimu (1107 m) in Mokercu (1059 m). Njeno središče je vas Ig; sredi vasi sta močna stalna kraška izvira Ižice, imenovana Studenec.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,9 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,3 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690