logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ilirska Bistrica
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Ilirska Bistrica

Občina leži na jugu Slovenije, ob meji s Hrvaško. Kraški elementi, kot so podolja s slepimi dolinami, kraške planote, gričevja in doline, so naravni gradniki atraktivne pokrajine.

Grad Prem
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedija.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,9 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-02,90-02,9008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,1006,1005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,7013,7014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,5068,5069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok48,7048,7052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,4028,4025,90
2.3 Redni in občasni kadilci202022,10
2.4 Visokotvegano opijanje29,7029,7037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,2001,2001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,6010,6012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit60,9060,9070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora67,5067,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA72,7072,7079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja70,8070,8071,80
4.2 Bolniška odsotnost21,6021,6015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9000,9000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,1001,1001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,7004,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,5022,5023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,3011,3012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,7002,702
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,1002,1003,10
4.10 Novi primeri raka514,10514,10538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,2006,2009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,5015,5014,60
4.13 Pomoč na domu01,9001,9004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis06,8006,8003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke38,9038,9059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka59,7059,7069,40
4.17 Novi primeri raka dojke145,40145,4098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost958,80958,80900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)75,4075,4069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)158158146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)24,5024,5028
5.7 Umrljivost zaradi samomora202016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-2,917,49,27,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,16,15,75,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,713,714,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,568,569,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,748,750,850
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,428,425,624,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci20,020,020,323,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje29,729,744,542,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,21,21,21,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,610,69,78,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,960,965,065,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,567,570,372,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA72,772,772,477,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja70,870,872,867,5
%
4.2 Bolniška odsotnost21,621,619,617,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,90,90,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,11,11,41,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,74,75,25,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,522,521,622,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,311,311,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,72,71,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,12,11,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka514,1514,1544,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,26,26,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,515,515,214,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,91,92,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis6,86,820,78
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke38,938,957,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka59,759,763,567,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke145,4145,4118,1122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost958,8958,8889,9909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)75,475,470,874,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)158158155,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)24,524,534,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,020,014,918,6
sss/100.000
Ilirska Bistrica
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Ilirska Bistrica

Občina leži na jugu Slovenije, ob meji s Hrvaško. Kraški elementi, kot so podolja s slepimi dolinami, kraške planote, gričevja in doline, so naravni gradniki atraktivne pokrajine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,9 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690