logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ivančna Gorica
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Grosuplje

Na razvoj občine in naselja z enakim imenom ugodno vplivajo prometne povezave, saj sta umeščena na pol poti med Ljubljano in Novim mestom. Iz teh krajev je bil doma Josip Jurčič, pisec prvega slovenskega romana Desetega brata. Del občine administrativno sodi v upravno enoto Litija.

Cistercijanski samostan Stična
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,2 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva12,9012,9008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,1004,1005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)111114,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti73,1073,1069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok535352
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,8021,8025,90
2.3 Redni in občasni kadilci22,4022,4022,10
2.4 Visokotvegano opijanje33,6033,6037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9912
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit66,2066,2070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora717180,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA79,9079,9079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja68,4068,4071,80
4.2 Bolniška odsotnost15,8015,8015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1100,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,1002,1001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,6006,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,5024,5023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,5012,5012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,102
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,8001,8003,10
4.10 Novi primeri raka608,10608,10538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8809,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,3013,3014,60
4.13 Pomoč na domu02,6002,6004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis07,2007,2003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke65,8065,8059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka68,2068,2069,40
4.17 Novi primeri raka dojke90,9090,9098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost961,50961,50900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)75,4075,4069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)178,30178,30146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,7036,7028
5.7 Umrljivost zaradi samomora21,4021,4016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva12,913,25,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,14,55,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,011,211,013,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti73,171,367,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok5351,551,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,822,620,424,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,422,023,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje33,635,841,642,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,61,61,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,09,07,58,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,267,066,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,073,071,772,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA79,979,778,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja68,468,671,367,5
%
4.2 Bolniška odsotnost15,814,915,217,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,01,01,00,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,11,61,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,66,25,05,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,523,221,022,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,512,011,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,11,81,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,82,02,02,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka608,1564,9587,4563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,06,86,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,313,113,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,62,72,32,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis7,214,38,18
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke65,868,765,066,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka68,262,373,567,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke90,998,0125,3122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost961,5879,8808,2909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)75,466,556,374,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)178,3160,3150,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,736,039,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora21,415,916,418,6
sss/100.000
Ivančna Gorica
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Grosuplje

Na razvoj občine in naselja z enakim imenom ugodno vplivajo prometne povezave, saj sta umeščena na pol poti med Ljubljano in Novim mestom. Iz teh krajev je bil doma Josip Jurčič, pisec prvega slovenskega romana Desetega brata. Del občine administrativno sodi v upravno enoto Litija.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,2 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690