logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Izola
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Izola

Občina leži v jugozahodnem delu Slovenije. Ima obliko trikotnika in se z eno stranico naslanja na morje. Turizem, ribištvo, predelava vina in olja so glavne dejavnosti te občine.

Panorama Izole
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Tomo Jeseničnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,2 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva10,1010,1008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,1006,1005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,1016,1014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,9067,9069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok50,5050,5052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,2023,2025,90
2.3 Redni in občasni kadilci202022,10
2.4 Visokotvegano opijanje54,2054,2037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,9000,9001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,6014,6012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit64,2064,2070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora666680,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA81,5081,5079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja71,7071,7071,80
4.2 Bolniška odsotnost15,2015,2015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,2001,2000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,3001,3001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,7004,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka212123,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,9010,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,4002,402
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,2002,2003,10
4.10 Novi primeri raka561,50561,50538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,1006,1009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,8014,8014,60
4.13 Pomoč na domu03,2003,2004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis02,3002,3003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke48,2048,2059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka80,8080,8069,40
4.17 Novi primeri raka dojke115,20115,2098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost869,50869,50900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)74,7074,7069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)149,70149,70146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)48,1048,1028
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,4012,4016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva10,111,03,67,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,16,15,75,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,116,113,713,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,967,966,865,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,550,548,750
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,223,224,324,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci20,020,025,423,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje54,254,246,642,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,90,90,91,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,614,611,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,264,261,465,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora66,066,068,272,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA81,581,579,877,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja71,771,774,867,5
%
4.2 Bolniška odsotnost15,215,216,817,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,21,20,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,31,31,41,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,74,74,75,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,021,020,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,910,910,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,42,42,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,22,22,22,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka561,5561,5538,4563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,16,16,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,814,814,014,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,23,22,52,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,32,31,48
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke48,248,253,566,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka80,880,868,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke115,2115,2131,9122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost869,5869,5853,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)74,774,764,174,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)149,7149,7147,8160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)48,148,136,639,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,412,412,618,6
sss/100.000
Izola
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Izola

Občina leži v jugozahodnem delu Slovenije. Ima obliko trikotnika in se z eno stranico naslanja na morje. Turizem, ribištvo, predelava vina in olja so glavne dejavnosti te občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,2 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690