logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Jesenice
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Jesenice

Občina obsega večji del Doline ob Savi ter stranske gorske doline med Karavankami in visokimi grebeni Julijskih Alp. Na začetku ozke Doline so zrasle Jesenice, delavsko, železarsko, hokejsko, pa tudi obmejno mesto in središče občine.

Narcise na Golici
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 21. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 22,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 22 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva16,4016,4008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5505,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,5018,5014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,4066,4069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok39,7039,7052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,5030,5025,90
2.3 Redni in občasni kadilci27,2027,2022,10
2.4 Visokotvegano opijanje31,2031,2037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,4006,4012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit60,8060,8070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora69,5069,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA77,2077,2079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja656571,80
4.2 Bolniška odsotnost22,3022,3015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7000,7000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,7002,7001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni07,5007,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka252523,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,1014,1012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)442
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,2003,2003,10
4.10 Novi primeri raka614,80614,80538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,7006,7009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,1015,1014,60
4.13 Pomoč na domu4404,40
4.14 Klopni meningoencefalitis07,4007,4003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke67,1067,1059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka99,1099,1069,40
4.17 Novi primeri raka dojke135,40135,4098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost982,30982,30900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)80,8080,8069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)173,60173,60146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)56,3056,3028
5.7 Umrljivost zaradi samomora21,9021,9016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva16,41,92,37,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,05,65,75,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,515,013,013,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,467,069,265,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok39,746,153,850
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,527,321,224,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci27,227,222,423,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje31,237,938,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,61,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,47,07,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,864,269,565,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,569,571,672,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA77,277,677,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,066,369,667,5
%
4.2 Bolniška odsotnost22,320,117,117,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,70,80,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,72,72,51,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni7,56,45,15,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,023,521,422,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,113,311,911,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)4,03,52,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,23,02,32,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka614,8605,2582,3563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,77,37,16,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,114,212,714,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu4,04,02,62,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis7,47,516,58
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke67,162,363,366,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka99,187,172,367,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke135,4128,9124,5122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost982,3929849909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)80,876,062,274,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)173,6172,4157,8160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)56,350,541,339,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora21,923,320,818,6
sss/100.000
Jesenice
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Jesenice

Občina obsega večji del Doline ob Savi ter stranske gorske doline med Karavankami in visokimi grebeni Julijskih Alp. Na začetku ozke Doline so zrasle Jesenice, delavsko, železarsko, hokejsko, pa tudi obmejno mesto in središče občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 22,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 22 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690