logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Jezersko
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Po številu prebivalcev je to ena manjših slovenskih občin. Ozko ledeniško dolino obkrožajo na eni strani Savinjske Alpe, na drugi strani – proti Avstriji – pa Karavanke.

Planšarsko jezero
Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 23. 6. 2010), avtor Albert Kolar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,6 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 62,3 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-12,60-12,6008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,1004,1005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)121214,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,9068,9069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok54,5054,5052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok18,2018,2025,90
2.3 Redni in občasni kadilci19,1019,1022,10
2.4 Visokotvegano opijanje33,8033,8037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7000,7001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,1007,1012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit61,6061,6070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora62,3062,3080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA81,5081,5079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja68,6068,6071,80
4.2 Bolniška odsotnost13,4013,4015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,4001,4000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,5002,5001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,5005,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,2024,2023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,5011,5012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4001,402
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,8003,8003,10
4.10 Novi primeri raka604604538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)0009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj11,1011,1014,60
4.13 Pomoč na domu0004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis121203,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke303059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka0069,40
4.17 Novi primeri raka dojke114,80114,8098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.307,901.307,90900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)119,20119,2069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)60,1060,10146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)28,7028,7028
5.7 Umrljivost zaradi samomora28,3028,3016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-12,6-4,32,37,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,15,55,75,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,013,213,013,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,969,569,265,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok54,552,253,850
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok18,220,821,224,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci19,120,322,423,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje33,840,638,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,71,71,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,16,37,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit61,668,369,565,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora62,369,771,672,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA81,576,077,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja68,671,369,667,5
%
4.2 Bolniška odsotnost13,417,317,117,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,41,00,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,52,22,51,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,55,05,15,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,221,521,422,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,511,511,911,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,41,72,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,82,02,32,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka604,0571,8582,3563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,27,16,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj11,112,612,714,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu02,12,62,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis1216,516,58
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke30,064,563,366,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka070,272,367,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke114,8125,2124,5122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1307,9806,8849909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)119,252,362,274,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)60,1149,3157,8160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)28,740,741,339,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora28,321,320,818,6
sss/100.000
Jezersko
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Po številu prebivalcev je to ena manjših slovenskih občin. Ozko ledeniško dolino obkrožajo na eni strani Savinjske Alpe, na drugi strani – proti Avstriji – pa Karavanke.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,6 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 62,3 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690