logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kamnik
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Kamnik

Občina leži na prehodu med Gorenjsko ravnjo in Celjsko kotlino. Preko njenega ozemlja ali v neposredni bližini so speljane najpomembnejše cestne, energetske in druge infrastrukturne povezave med vzhodnim in zahodnim delom Slovenije.

Mali grad nad Kamnikom
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Bobo
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 29 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva07,8007,8008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9004,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,6014,6014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,3069,3069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok51,1051,1052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,8023,8025,90
2.3 Redni in občasni kadilci24,8024,8022,10
2.4 Visokotvegano opijanje39,1039,1037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9912
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit69,8069,8070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora73,5073,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA82,5082,5079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja66,4066,4071,80
4.2 Bolniška odsotnost19,4019,4015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,5000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2201,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,9004,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,7021,7023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,2011,2012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,7001,702
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,1002,1003,10
4.10 Novi primeri raka540,90540,90538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,2007,2009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,6012,6014,60
4.13 Pomoč na domu01,2001,2004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis16,3016,3003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke64,1064,1059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka59,2059,2069,40
4.17 Novi primeri raka dojke102,50102,5098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost885,80885,80900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)57,1057,1069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)149,70149,70146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)38,3038,3028
5.7 Umrljivost zaradi samomora29,5029,5016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva7,8-1,15,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,94,65,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,613,611,013,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,369,767,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,151,551,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,823,320,424,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci24,828,523,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje39,137,941,642,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,91,61,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,08,77,58,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,869,866,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,573,471,772,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA82,582,678,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja66,460,171,367,5
%
4.2 Bolniška odsotnost19,419,315,217,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,50,41,00,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,01,81,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,94,95,05,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,721,721,022,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,211,111,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,71,61,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,12,12,02,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka540,9533,9587,4563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,27,26,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,612,413,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,21,42,32,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis16,313,88,18
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke64,160,065,066,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka59,257,473,567,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke102,5103,6125,3122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost885,8876,6808,2909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)57,160,656,374,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)149,7147,7150,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)38,339,239,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora29,529,616,418,6
sss/100.000
Kamnik
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Kamnik

Občina leži na prehodu med Gorenjsko ravnjo in Celjsko kotlino. Preko njenega ozemlja ali v neposredni bližini so speljane najpomembnejše cestne, energetske in druge infrastrukturne povezave med vzhodnim in zahodnim delom Slovenije.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 29 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690