logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kidričevo
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina obsega del podravske statistične regije med smrekovimi gozdovi na jugovzhodnem delu Dravskega polja,  Ptujem ter Slovensko Bistrico. Svojstven pečat daje občini naselje Kidričevo s tovarno za predelavo aluminija.

Grajski drevored
Vir: Občina Kidričevo (http://www.kidricevo.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Kidričevo
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 22,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 25 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,3 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva06,6006,6008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,6005,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)111114,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,3066,3069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok50,8050,8052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,4029,4025,90
2.3 Redni in občasni kadilci212122,10
2.4 Visokotvegano opijanje40,7040,7037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,9000,9001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,2008,2012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit68,6068,6070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora74,3074,3080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA80,9080,9079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,5064,5071,80
4.2 Bolniška odsotnost22,5022,5015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,3000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,9001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,9005,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,7024,7023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,9013,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,102
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,2003,2003,10
4.10 Novi primeri raka567,20567,20538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,3005,3009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,2016,2014,60
4.13 Pomoč na domu00,5000,5004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis05,9005,9003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke72,9072,9059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka56,2056,2069,40
4.17 Novi primeri raka dojke99,3099,3098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.026,701.026,70900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)96,9096,9069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)165,90165,90146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)27,8027,8028
5.7 Umrljivost zaradi samomora25,3025,3016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva6,6-1,95,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,64,85,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,013,712,213,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,364,261,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,848,747,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,428,927,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,024,624,923,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje40,744,043,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,90,60,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,27,88,68,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,664,462,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,374,670,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA80,982,278,377,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,556,464,067,5
%
4.2 Bolniška odsotnost22,520,418,417,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,40,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,92,22,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,95,25,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,724,123,322,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,913,712,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,12,22,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,23,12,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka567,2544,4558,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,35,85,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,215,615,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,51,32,22,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis5,91,64,98
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke72,965,266,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka56,259,167,067,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke99,3115,1127,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1026,71027,91003,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)96,998,291,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)165,9169,6172,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)27,837,642,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora25,329,621,018,6
sss/100.000
Kidričevo
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina obsega del podravske statistične regije med smrekovimi gozdovi na jugovzhodnem delu Dravskega polja,  Ptujem ter Slovensko Bistrico. Svojstven pečat daje občini naselje Kidričevo s tovarno za predelavo aluminija.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 22,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 25 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,3 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690