logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kobarid
Statistična regija Goriška
Upravna enota Tolmin

Občino Kobarid zaznamujejo lepa narava Julijskih Alp z reko Sočo in njenimi pritoki. Zaradi ugodnih naravnih danosti se občina usmerja v turizem (planinarjenje, kolesarjenje, rafting, ribolov).

Veliki Kozjak, slap pri Kobaridu
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Bogdan Kladnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,4 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 80,6 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-06,60-06,6008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)7705,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,2014,2014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,2066,2069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok64,1064,1052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok14,4014,4025,90
2.3 Redni in občasni kadilci25,2025,2022,10
2.4 Visokotvegano opijanje41,3041,3037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 141412
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit70,4070,4070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora80,6080,6080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA78,5078,5079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja67,8067,8071,80
4.2 Bolniška odsotnost13,9013,9015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,4001,4000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,8003,8001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,9003,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,5024,5023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,6011,6012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,6001,602
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,9002,9003,10
4.10 Novi primeri raka658658538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,1010,1009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,5014,5014,60
4.13 Pomoč na domu05,5005,5004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis05,6005,6003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke71,1071,1059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka48,2048,2069,40
4.17 Novi primeri raka dojke115,90115,9098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost987,60987,60900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)74,2074,2069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)146,70146,70146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)31,4031,4028
5.7 Umrljivost zaradi samomora21,2021,2016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-6,6-1,2-0,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)7,07,46,55,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,216,614,813,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,267,068,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok64,162,653,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok14,417,422,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci25,226,023,223,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje41,342,539,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,61,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,09,410,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit70,469,869,465,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora80,680,079,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA78,578,178,277,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja67,861,069,567,5
%
4.2 Bolniška odsotnost13,914,416,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,40,91,10,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,82,42,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,93,84,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,521,822,422,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,610,411,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,62,31,62,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,93,12,82,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka658,0552,3575,6563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,18,68,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,513,214,514,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu5,53,64,32,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis5,664,68
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke71,162,069,966,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka48,257,863,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke115,9122,2128,5122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost987,6938,2856,8909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)74,280,963,574,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)146,7148,4154,3160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)31,437,936,839,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora21,224,215,318,6
sss/100.000
Kobarid
Statistična regija Goriška
Upravna enota Tolmin

Občino Kobarid zaznamujejo lepa narava Julijskih Alp z reko Sočo in njenimi pritoki. Zaradi ugodnih naravnih danosti se občina usmerja v turizem (planinarjenje, kolesarjenje, rafting, ribolov).
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,4 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 80,6 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690